Utbildningsgruppen, gruppmedlem med ansvar för chefsutbildningen

Utbildningsgruppen är en kunnig, nytänkande och engagerad grupp som ansvarar för att utveckla och upprätthålla utbildningshelheten och ledarskapsutbildningarna för FiSSc:s egna behov och i samarbete med Finlands Scouter. Gruppen koordinerar och kvalitetssäkrar utbildningsverksamheten i förbundet. Vi arbetar mycket i små grupper eller parvis och har breda möjligheter till att utveckla utbildning inom FiSSc.

Chefsutbildningen är en av de nyare utbildningarna i UG:s repertoar - den första chefsutbildningen ordnades i april 2018. Utbildningen riktar sig specifikt till kårernas chefstrio: kårchefer, uppdragschefer och programchefer. Som gruppmedlem med ansvar för chefsutbildningen får du möjligheten att leda utvecklingsarbetet kring Chefsutbildningen och se till att allt fler chefer inom FiSSc får utbildningsom stöder dem i sitt viktiga uppdrag. Chefsutbildningen ordnas som en veckoslutskurs (1 kurs/år) då vi samlar kårernas alla chefer till en gemensam utbildningshelg. Chefsutbildningen ses ändå som tre parallella utbildningar - kårchefsutbildning, programchefsutbildning och uppdragschefsutbildning - eftersom de har delvis olika innehåll.

Läs mer om utbildningarna här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du har scoutledarfullmakt och är intresserad av utbildning. Du får gärna ha erfarenhet av att fungera som chef i kåren eller i styrelseuppdrag.
 • Vilja att fungera som gruppmedlem i utbildningsgruppen (UG) och delta i gruppens möten. UG träffas ca. 6-7 gånger per år för gruppmöten (alltid också möjligt att delta på distans).
 • Årligen ordnas det Vårseminarium för alla förtroendevalda i FiSSc. Vårsemi stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda. Vi önskar att du har möjlighet att delta i det.
 • Vilja att följa upp utvecklingsarbetet kring utbildningen tillsammans med ditt arbetspar/team.
 • Vilja att vara med och rekrytera utbildare till chefsutbildning och handleda staberna. Samla in utbildningsmaterial och gå igenom utvärderingen efter en utbildning.
 • Vilja att delta i chefsutbildningen som utbildare eller åskådare.
 • När du bär FiSSc förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband med andra inom FiSSc och framför allt inom Utbildningsgruppen. 
 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag. 
 • Möjligheten att arbeta med en konkret verksamhet som är meningsfull för kårerna. 
 • Rätt att delta kostnadsfritt i Vårsemi för förtroendevalda. 
 • Rätt att få bära FiSSc:s förbundshalsduk. 
 • Du stöds i uppdraget av ditt arbetspar/team inom UG och resten av Utbildningsgruppen samt av FiSSc:s kansli. 

Som förtroendevald iFiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer “bakom kulisserna” inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap (med över hundra andra förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delarav landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhet både nu och iframtiden!   

Inom FiSSc finns det en rad olika verksamhetsområden, du kan bekanta dig närmare med demhär: https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen/  

 

Täytä hakemus