Utbildningsgruppen, gruppmedlem med ansvar för grundutbildning för scoutledare (2 uppdrag)

Utbildningsgruppen är en kunnig, nytänkande och engagerad grupp som ansvarar för att utveckla och upprätthålla utbildningshelheten och ledarskapsutbildningarna för FiSSc:s egna behov och i samarbete med Finlands Scouter. Gruppen koordinerar och kvalitetssäkrar utbildningsverksamheten i förbundet. Vi arbetar mycket i små grupper eller parvis och har breda möjligheter till att utveckla utbildning inom FiSSc.

Grundutbildningen för scoutledare är en av scoututbildningens grundpelare som ger scoutledarna grundläggande färdigheter att fungera i olika slags ledaruppdrag. Grundutbildningen har långa anor, men utvecklas trots det kontinuerligt. Under de senaste åren har utbildningen ordnas i olika format t.ex. som vandring och seglats Som gruppmedlem med ansvar för grundutbildningen arbetar du för att föra utvecklingsarbetet kring utbildningen framåt och tillsammans med Grundutbildningsteamet arbetar ni för att möjliggöra att allt fler scoutledare kan vara med på utbildningen. Grundutbildningen ordnas under två veckoslut eller över en långhelg på fyra dagar. I regel ordnar vi två kurser per år.

Läs mer om utbildningarna här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/grundutbildning-for-scoutledare/


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du har scoutledarfullmakt och är intresserad av scoututbildning. Du får gärna ha utbildarerfarenhet och en insikt i kårernas verksamhet.
 • Vilja att fungera som gruppmedlem i utbildningsgruppen (UG) och delta i gruppens möten. UG träffas ca. 6-7 gånger per år för gruppmöten (alltid också möjligt att delta på distans).
 • Årligen ordnas det Vårseminarium för alla förtroendevalda i FiSSc. Vårsemi stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda. Vi hoppas att du har möjlighet att delta i det.
 • Vilja att följa upp utvecklingsarbetet kring utbildningen tillsammans med ditt arbetspar/team.
 • Vilja att vara med och rekrytera utbildare till grundutbildning och handleda staberna. Samla in utbildningsmaterial och gå igenom utvärderingen efter en utbildning.
 • Vilja att delta i en utbildningshelg under året (för att konkret se vad vi jobbar för).
 • När du bär FiSSc förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband med andra inomFiSSc, och framför allt inom Utbildningsgruppen. 
 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag. 
 • Möjligheten att arbeta med en konkret verksamhet som är meningsfull för kårerna. 
 • Rätt att delta kostnadsfritt i Vårsemi för förtroendevalda. 
 • Rätt att få bära FiSSc:s förbundshalsduk. 
 • Du stöds i uppdraget av ditt arbetspar/team inom UG och resten av Utbildningsgruppen samt av FiSSc:s kansli. 


Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer “bakom kulisserna” inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap (med över hundra andra förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhet både nu och  i framtiden!  
 

 

Inom FiSScfinns det en rad olika verksamhetsområden, du kan bekanta dig närmare med demhär: https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen/  

 


Täytä hakemus