Utbildningsgruppen, gruppmedlem med ansvar för gruppledarutbildningen för explorerscouter

Utbildningsgruppen är en kunnig, nytänkande och engagerad grupp som ansvarar för att utveckla och upprätthålla utbildningshelheten och ledarskapsutbildningarna för FiSSc:s egna behov och i samarbete med Finlands Scouter. Gruppen koordinerar och kvalitetssäkrar utbildningsverksamheten i förbundet. Vi arbetar mycket i små grupper eller parvis och har breda möjligheter till att utveckla utbildning inom FiSSc.

Gruppledarutbildningen för explorerscouter är den första egentliga ledarskapsutbildningen som erbjuds unga scouter i Explorerscoutåldern. Det är en utbildning som varit väldigt uppskattad och många kurser har blivit fullsatta under de senaste åren. Även för kursstaber är utbildningen väldigt tacksam eftersom det finns så bra stödmaterial. Utbildningen ordnas oftast som en veckoslutskurs (2 gånger/år). Som gruppmedlem med ansvar för Gruppledarutbildningen för explorerscouter får du vara med och utveckla utbildningarna och möjliggöra utbildningen för allt fler explorerscouter. Kanske du vill satsa på att ordna en Gruppledarutbildning som hajk, eller varför inte som seglats? Gruppledarutbildningen har haft en hel del olika teman under åren, och det är fritt fram att hitta på nya! Sedan början av år 2018 kan kursen även beställas av kårerna.

Läs mer om utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/gruppledarutbildning-for-explorerscouter/


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss avdig?

 • Att du är intresserad av utbildning och av att ordna verksamhet för unga i explorerscoutåldern. Du får gärna ha erfarenhet av att fungera som lots.
 • Vilja att fungera som gruppmedlem i utbildningsgruppen (UG) och delta i gruppens möten. UG träffas ca. 6-7 gånger per år för gruppmöten (alltid också möjligt att delta på distans).
 • Årligen ordnas det Vårseminarium för alla förtroendevalda i FiSSc. Vårsemi stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda.?Vi hoppas att du har möjlighet att delta i det.
 • Vilja att följa upp utvecklingsarbetet kring utbildningen tillsammans med ditt arbetspar/team.
 • Vilja att vara med och rekrytera utbildare till gruppledarutbildning och handleda staberna. Samla in utbildningsmaterial och gå igenom utvärderingen efter en utbildning.
 • Vilja att delta i en utbildningshelg under året (för att konkret se vad vi jobbar för).
 • När du bär FiSSc förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband med andra inomFiSSc, och framför allt inom Utbildningsgruppen. 
 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag. 
 • Möjligheten att arbeta med en konkret verksamhet som är meningsfull för kårerna. 
 • Rätt att delta kostnadsfritt i Vårsemi för förtroendevalda. 
 • Rätt att få bära FiSSc:S förbundshalsduk. 
 • Du stöds i uppdraget av ditt arbetspar/team inom UG och resten av Utbildningsgruppen samt av FiSSc:s kansli. 

Som förtroendevald iFiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer “bakom kulisserna” inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap (med över hundra andra förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhet både nu och iframtiden!  

Inom FiSSc finns det en rad olika verksamhetsområden, du kan bekanta dig närmare med dem här: https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen/ 


Täytä hakemus