Utbildningsgruppen, gruppmedlem med ansvar för gruppledarutbildningen för explorerscouter

Som gruppmedlem med ansvar för gruppledarutbildningen får du arbeta med utvecklingsarbetet kring utbildningen. Under hösten 2017 ordnades utbildningen som en hajk och möjliga andra variationer kunde också prövas i framtiden.

Längd på uppdraget: Ett års mandat (två år i uppdraget är att rekommendera)

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

I uppdraget skulle du:

 •  Fungera som en gruppmedlem i utbildningsgruppen (UG), gruppen träffas ca.5-6 gånger per år för gruppmöten (alltid också möjligt att delta på distans).
 •  Följa upp utvecklingsarbetet kring utbildningen tillsammans med ditt arbetspar/team.
 •  Vara med och rekrytera utbildare till gruppledarutbildningar och handleda staberna (2 utbildningar/år)
 •  Samarbeta med FiSScs kansli kring praktiska arrangemang kring utbildningarna.
 •  Samla in utbildningsmaterial och gå igenom utvärderingen efter en utbildning.
 •  Samarbeta med marknadsföringsteamet i UG för att marknadsföra utbildningen till kårerna. Se till att verksamhetssidorna är uppdaterade gällande gruppledarutbildningen.
Du stöds i uppdraget av
 •  Ditt arbetspar/team inom UG och resten av Utbildningsgruppen
 •  FiSScs kansli stöder kring praktiska arrangemang kring utbildningarna
 •  En stor del stödmaterial från FS och FiSSc.
Krav för uppdraget
 •  Intresse för explorerscouterna som målgrupp och gruppledarutbildningen 
 •  Gärna erfarenhet av att ordna utbildningar

Lisätiedot

Utbildningsgruppen är en kunnig, nytänkande och engagerad grupp som ansvarar för utvecklande och upprätthållande av utbildningshelheten och ledarskapsutbildningar för FiSSc:s egna behov och i samarbete med FS. Gruppen koordinerar och kvalitetssäkrar utbildningsverksamheten i förbundet. Inför år 2018 är det mycket som är nytt för gruppen eftersom utbildningarna uppdaterats från FS håll och dessutom kommer vi att börja erbjuda en del utbildningar som beställningskurser åt kårerna – spännande tider på kommande med andra ord. 
Utbildningsgruppen är en kompetent men också bekväm grupp - yllesockorna och kaffekopparna är starkt kopplade till vår identitet. Vi arbetar mycket i små grupper eller parvis och har breda möjligheter till att utveckla utbildning inom FiSSc. 
Vi jobbar för att erbjuda jämlika möjligheter till utbildning samt för synliggörande av kompetens inom förbundet. Vi strävar även till att i framtiden kunna erbjuda flera utbildningar på kårernas villkor och enligt kårernas behov. 
Efter en fredlig skilsmässa från gruppen har du erhållit ett ton av erfarenheter gällande utbildning, utvecklingsarbete inom förbundet och många givande diskussioner. 

Täytä hakemus