Utbildningsgruppen, gruppmedlem med ansvar för lotsutbildningen

Utbildningsgruppen är en kunnig, nytänkandeoch engagerad grupp som ansvarar för att utveckla och upprätthållautbildningshelheten och ledarskapsutbildningarna för FiSSc:s egna behov och isamarbete med Finlands Scouter. Gruppen koordinerar och kvalitetssäkrarutbildningsverksamheten i förbundet. Vi arbetar mycket i små grupper eller parvisoch har breda möjligheter till att utveckla utbildning inom FiSSc.

Lotsutbildningen är en utbildning full av konkreta tips och råd till verksamheten ikåren och därför har den varit väldigt uppskattad. Lotsutbildningen ordnasoftast som en dagskurs (7 h, 1-2kurser/år). Som gruppmedlem med ansvar förlotsutbildningen får du vara med och utveckla utbildningarna och möjliggörutbildningen för allt fler kårledare. Sedan början av år 2018 kan kursen ävenbeställas av kårerna. År 2022 ordnas den endast som beställningskurs.

Läs mer om utbildningen här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/lotsutbildning/


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du är intresserad av utbildning och av att stöda kårerna i att ordna spejar-, explorer- och roververksamhet av hög kvalitet. Du får gärna ha erfarenhet av att fungera som lots.
 • Vilja att fungera som gruppmedlem i utbildningsgruppen (UG) och delta i gruppens möten. UG träffas ca. 6-7 gånger per år för gruppmöten (alltid också möjligt att delta på distans).
 • Årligen ordnas det Vårseminarium för alla förtroendevalda?i FiSSc. Vårsemi stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda.Vi önskar att du har möjlighet att delta i det.
 • Vilja att följa upp utvecklingsarbetet kring utbildningen tillsammans med ditt arbetspar/team.
 • Vilja att vara med och rekrytera utbildare till lotsutbildningar och handleda staberna. Samla in utbildningsmaterial och gå igenom utvärderingen efter en utbildning.
 • Vilja att delta i en utbildningshelg under året (för att konkret se vad vi jobbar för).
 • När du bär FiSSc förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband med andra inomFiSSc - och framför allt inom Utbildningsgruppen. 
 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag. 
 • Möjligheten att arbeta med en konkret verksamhet som är meningsfull för kårerna. 
 • Rätt att delta kostnadsfritt i Vårsemi för förtroendevalda. 
 • Rätt att få bära FiSSc:s förbundshalsduk. 
 • Du stöds i uppdraget av ditt arbetspar/team inom UG och resten av Utbildningsgruppen, samt av FiSSc:s kansli. 

Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer “bakom kulisserna” inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap (med över hundra andra förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhet både nu och i framtiden! 

Inom FiSSc finns det en rad olika verksamhetsområden, du kan bekanta dig närmare med dem här: https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen/ 

 


Täytä hakemus