Utbildningsgruppen, utbildningsinstruktör (4-5 uppdrag)

Utbildningsgruppen är en kunnig, nytänkande och engagerad grupp som ansvarar för att utveckla och upprätthålla utbildningshelheten och ledarskapsutbildningarna för FiSSc:s egna behov och i samarbete med Finlands Scouter. Gruppen koordinerar och kvalitetssäkrar utbildningsverksamheten i förbundet. Vi arbetar mycket i små grupper eller parvis och har breda möjligheter till att utveckla utbildning inom FiSSc.

Utbildningsinstruktörernas främsta uppgift är att kvalitetssäkra scoututbildning, handleda stabchefer och se till att uppdateringar som Finlands Scouter (FS) gör i utbildningarna implementeras. I Utbildningsgruppen har vi som målsättning att organisera arbetet så att vi skulle arbeta i fyra team. I varje team finns det minst en utbildningsinstruktör och en gruppmedlem.

Gruppmedlemmens uppgift är att handha det praktiska kring ordnandet av utbildningar, medan utbildningsinstruktören har koll på förverkligandet och stöder stabchefen i att ordna en kvalitativ utbildningshelhet. Utbildningsinstruktören ansvarar också för att hens utbildningshelhet utvecklas i FiSSc och följer med utvecklingen av denna i FS. Tillsammans ansvarar FiSSc:s utbildningsinstruktörer gemensamt för att utbildningarnas kvalitet uppfylls gentemot FS.

Utbildningsinstruktörerna behöver inte delta i alla utbildningsgruppens gruppmöten, utan deltar då man behandlar ärenden som berör någon av de utbildningar som instruktören har på sitt bord. Utbildningsinstruktörerna fördelas mellan teamen på följande sätt:

Utb.instr. 1 Grundutbildning för scoutledare och Gruppledarutbildning för explorerscouter

Utb.instr. 2 Akela- och Kaptensutbildning, Lotsutbildning

Utb.instr. 3 Chefsutbildning och Coachutbildning

Utb.instr. 4-5 Treklöver Gilwell, Ditt personliga ledarskap och VBL


Läs mer om utbildningarna som FiSSc ordnar här: https://www.scout.fi/for-scouter/upplevelser-och-aventyr/ledarskapsutbildning/


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Att du har slutfört Treklöver Gilwell-kursen och är intresserad av att kvalitetssäkra och utveckla scoututbildning. Du får gärna ha utbildarerfarenhet.
 • Vilja att fungera som medlem i utbildningsgruppen (UG) och vid behov delta i gruppens möten. UG träffas ca. 6-7 gånger per år för gruppmöten (alltid också möjligt att delta på distans).
 • Årligen ordnas det Vårseminarium för alla förtroendevalda i FiSSc. Vårsemi stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda. Vi hoppas att du har möjlighet att delta i det.
 • Vilja att följa upp utvecklingsarbetet kring utbildningen tillsammans med övriga team-medlemmar.
 • Vilja att stöda och handleda stabchefer i ordnandet av utbildning.
 • När du bär FiSSc förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband med andra inom FiSSc och Finlands Scouter. 
 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag.  
 • Möjligheten att arbeta med en konkret verksamhet som är meningsfull för kårerna. 
 • Rätt att delta kostnadsfritt i Vårsemi för förtroendevalda. 
 • Rätt att få bära FiSSc:s förbundshalsduk. 
 • Du stöds i uppdraget av ditt arbetspar/team inom UG och resten av Utbildningsgruppen samt av FiSSc:s kansli. 

Som förtroendevaldi FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer “bakomkulisserna” inomfinlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap (med över hundraandra förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delarav landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhetbåde nu och iframtiden! 

Inom FiSSc finnsdet en rad olika verksamhetsområden, du kan bekanta dig närmare meddemhär: https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen/  

Täytä hakemus