Utmärkelseteckenkommittén, medlem

Kommittén behandlar ansökningar om utmärkelsetecken.Kommittén beviljar ansökningar om FiSSc:s utmärkelsetecken och förordar ansökningar omFS:s förtjänsttecken. Utmärkelseteckenkommitténs medlemmar förväntas aktivera ledarna att utnyttjabelöningssystemet och även själv föreslå potentiella personer speciellt för de högreutmärkelsetecknen. Kommittén ger också råd i frågan om utmärkelsetecken. 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

  • Vilja att utveckla Tack-kulturen inom FiSSc
  • Vilja att sätta sig in i kraven för de olika tecken
  • Läsa ansökningar

Täytä hakemus