Uudet tavat harrastaa partiota -kärkihankkeen projektiryhmä

Jotta partio voi päästä kasvutavoitteeseen, on partion nykytilaa ja erityisesti partiolaisuuden käsitettä tarkasteltava monipuolisesti ja tunnustettava virallisesti uudet tavat osallistua toimintaan.

Projektin tavoittena on käydä laaja keskustelu siitä, kuka on partiolainen – ja kenet laskemme mukaan jäseneksemme, kun puhumme esimerkiksi 100 000 partiolaista -tavoitteesta. Projektiryhmä arvioi vielä erikseen, mitä muita aiheita (tämän kuvauksen ulkopuolelta) otetaan työhön mukaan.

Toimintatavat tarkentuvat, mutta huomioidaan ainakin seuraavat asiat:

1. Pyritään rakentamaan inklusiivisempaa partiolaisuuden käsitettä

2. Varmistetaan, että erilaiset partiolaiset koetaan virallisesti partiolaisiksi

3. Eri toimintamuodoilla voi olla erilaisia jäsenkäsityksiä/jäsenyyksiä

4. Tehdään tarkastelua kansainvälisesti: mitä muualla on tehty ja miten maailmanjärjestöjen ohjeiden mukaan tulee toimia

5. Huomioidaan toiminnan rahoituspohja


Projektitiimin tehtävänä on fasilitoida prosessi, jolla keskustelu jäsenyydestä käydään, koota ymmärrystä toimintamalleista muista järjestöistä ja partion kv-kentältä sekä luoda avarakatseinen ja luova näkemys uusista tavoista harrastaa partiota vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Tarkka projektisuunnitelma luodaan yhdessä projektiryhmän kanssa.
Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Projektiryhmään kootaan tiimi, josta löytyy seuraavaa osaamista:
  • Partion nykyisen jäsenkäsityksen ymmärrystä
  • Avarakatseisuutta, luovuutta ja ennakkoluulotonta asennetta radikaalienkin ehdotusten tuomiseksi
  • Fasilitointi- ja osallistamistaitoja
  • Projektinjohtamiskykyä ja suunnitelmallisuutta

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä:

Siiri Somerkero,
SP-FS:n puheenjohtaja

siiri.somerkero@partio.fi

Täytä hakemus