Vaeltajaluotsi, Finnjamboree Kajo 2022

okainen Kajolla pestissä toimiva ikäkauteen kuuluva leiriläinen saa itselleen nimetyn luotsin, joka vastaa luotsauksen tavoitteiden täyttymisestä pestin edetessä. Vaeltajat toimivat projektissa laajasti jo varhaisessa vaiheessa, minkä vuoksi Kajon ensimmäinen vaeltajaluotsi tarvitaan mukaan jo nyt! Kasvatuksen kehittämötiimi hakee joukkoonsa vaeltajaluotsia tarjoamaan projektin pitkissä pesteissä toimiville vaeltajille luotsausmallin mukaisen tuen pesteissä toimimiseen ja kehittymiseen. Kehittämötiimi keskittyy Kajolla tukemaan yksilöiden osaamisen kehittymistä ja hyvinvointia leiriarjessa. Vaeltajaluotsauksen lisäksi tiimi vastaa projektissa muun muassa osaamisen tunnistamisesta ja luotsaamisen organisoinnista koko projektissa.


Kajon ensimmäisenä vaeltajaluotsina pääset tutustumaan upeisiin ja aktiivisiin vaeltajiin ja pohtimaan heidän kanssaan johtamista ja muita pesteihin liittyviä teemoja sekä tukemaan nuoria tekijöitä kehityksessään. Olet myös avainasemassa Kajon pestijärjestelmän rakentamisessa! Tehtäviisi kuuluu pitkissä pesteissä toimivien vaeltajien luotsaaminen Kajolla, tiimityöskentely muun kehittämötiimin kanssa ja pestijärjestelmän arvioiminen projektin edetessä.


Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syyskuussa 2022. Pestissä toimiminen vaatii itsenäistä työskentelyä, oman tiimin johtamista, osallistumista Kehittämötiimin kokouksiin 1-2 kertaa kuukaudessa ja runsaasti rajapintatyöskentelyä muiden projektin osa-alueiden kanssa.


Lisätietoja ilolla antaa kehittämöpäällikkö Niilo Karjalainen (niilo.karjalainen@partio.fi / 040 575 9364)

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vaeltajaluotsin tehtävässä tarvitset intoa tukea vaeltajia pesteissään koko projektin loppuun saakka. Partion luotsausmallin tuntemus on myös tarpeen ja käytännön luotsauskokemus helpottaa pestissä toimimista. Tärkeintä kehittämötiimissä on kiinnostus toiminnan kehittämiseen, yksilöiden kehittymisen tukemiseen ja halu saada aikaa jotakin, jota voidaan hyödyntää Kajon jälkeenkin.

Täytä hakemus