Valberedningskommittén, medlem

Som kommittémedlem deltar man aktivt i kommitténs möten och verksamhet. Uppdraget innehåll kan variera beroende på arbetsfördelningen som fastställs inom kommittén. Uppdraget inleds efter föreningens vårmöte och upphör därpå följande vårmöte. Kommittén inleder sitt arbete på våren och arbetet intensifieras på hösten, inför höstmötet.

Valberedningskommitténs uppgift är att synliggöra och marknadsföra de val som förrättas på förbundets höstmöte i god tid före mötet. Till dessa hör: styrelseordförandevalen, styrelsevalen, val av inventeringsmän samt suppleanter. Utöver detta ska valberedningskommittén föreslå revisionssamfund till höstmötet. Till valberedningskommitténs uppgift hör inte att aktivt rekrytera kandidater, utan att synliggöra val, uppmuntra förbundets ledare att ställa upp och presentera potentiella kandidater inför valen, t.ex. i form av valtenter.

Kommittén fungerar som en självständig enhet under föreningsmötets mandat.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntas av dig?

  • Ett intresse för demokratifrågor och vilja att se till att demokratin förverkligas inom FiSSc
  • Aktivt deltagande i kommitténs möten och verksamhet, samt självständigt arbete inom ramen för uppdraget
  • En allmän förståelse för eller intresse av FiSSc som organisation.
  • När du bär FiSSc-förbundshalsduk representerar du hela förbundet och förväntas agera enligt förbundets värderingar och perspektiv

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

  • En möjlighet att utveckla dina kommunikationsfärdigheter 
  • En chans att självständigt förverkliga en valkampanj från organisationens perspektiv 
  • Ett trevligt gäng att samarbeta tillsammans med  
  • En ypperlig möjlighet att få en djupgående insyn i FiSSc och valprocesser 
  • Rätt att bära en förbundshalsduk 
  • Intressant erfarenhet som kan tillämpas i arbetslivet och/eller studier. 
Om du har frågor kring uppdraget kan du vända dig till Didrik Lundsten, vice scoutchef (didrik.lundsten@scout.fi)

Täytä hakemus