Valberedningskommittén, ordförande

Som ordförande planerar och leder du kommitténs verksamhet och möten, följer upp verksamheten, ser till att medlemmarna har handslag och att det inom gruppen finns en god arbetsfördelning samt rekryterar och introducerar nya gruppmedlemmar. Tillsammans med styrelsemedlemmarna, de övriga gruppordförandena och vice samt anställda på FiSSc:s kansli är du med i GuldFiSScarna, som utgör ett stödnätverk åt dig i ditt uppdrag.

Valberedningskommitténs uppgift är att synliggöra och marknadsföra de val som förrättas på förbundets höstmöte i god tid före mötet. Till dessa hör: styrelseordförandevalen, styrelsevalen, val av inventeringsmän samt suppleanter. Utöver detta ska valberedningskommittén föreslå revisionssamfund till höstmötet. Till valberedningskommitténs uppgift hör inte att aktivt rekrytera kandidater, utan att synliggöra val, uppmuntra förbundets ledare att ställa upp och presentera potentiella kandidater inför valen, t.ex. i form av valtenter.

Kommittén fungerar som en självständig enhet under föreningsmötets mandat.

Uppdraget inleds efter föreningens vårmöte (25.3). Kommittén inleder sitt arbete på våren och arbetet intensifieras på hösten, inför höstmötet (29.10). Efter höstmötet ska gruppen skriva en rapport över sitt arbete.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Kunskap och intresse att leda en grupp förtroendevalda, vilket bl.a. innebär att hålla handslag, att motivera, att stöda och att kommunicera med kommitténs medlemmar.
 • Att du kan bidra med någon form av kunskap eller kompetens kring det som kommittén jobbar med. Du behöver inte vara den i gruppen som är mest insatt i sakfrågorna, men du ska ha en vilja att lära dig och sätta dig in i ämnet.
 • Att du kan visionera kring och har en vilja att utveckla kommitténs verksamhet.
 • Att du kan leda dig själv, och be om hjälp vid behov.
 • Att du har ett intresse för demokratiska processer och en förståelse för vikten av förverkligande av demokrati inom FiSSc.
 • Uppdraget kräver att du följer med kommunikationen i Teams, e-posten och att du aktivt kommunicerar med såväl de egna gruppmedlemmarna (eller teamen/undergrupperna) och övriga delar av organisationen.
 • När du bär FiSSc-förbundshalsduk representerar du hela förbundet och förväntas agera enligt förbundets värderingar och perspektiv.

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 • En möjlighet att utveckla dina kommunikationsfärdigheter 
 • En chans att självständigt förverkliga en valkampanj från organisationens perspektiv 
 • Ett trevligt gäng att samarbeta tillsammans med  
 • En ypperlig möjlighet att få en djupgående insyn i FiSSc och valprocesser 
 • Rätt att bära en förbundshalsduk  
 • Intressant erfarenhet som kan tillämpas i arbetslivet/studier. 
Om du har frågor kring uppdraget kan du vara i kontakt med Didrik Lundsten, vice scoutchef (didrik.lundsten@scout.fi)

Täytä hakemus