Valikoimamestari (leirituotteet), Finnjamboree Kajo 2022

Kajon myyntitiimi etsii joukkoonsa valikoimamestaria suunnittelemaan ja hallinnoimaan leirituotevalikoimaa. Kajon myyntitoiminta kattaa kaiken leirillä tapahtuvan myynnin sisältäen kahvilatuotteet, leirituotteet ja oheistarvikkeet.

Valikoimamestari vastaa yhdessä leirituotemestarin kanssa tuotevalikoiman suunnittelusta ennustettuun kysyntään vastaten ja myyntikanavien rajoitteet huomioiden (mm. tilat), toimittajavalinnasta, sekä vastuullisuudesta. Lisäksi valikoimamestarin vastuulla on toimittajasopimusten koordinointi ja valikoiman mukaisten tuotteiden tilaaminen. Pestiin kuuluu myös toteuman aktiivinen seuranta ja poikkeamien raportointi sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelu.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Odotamme sinulta:

Kaupallista tai soveltavaa koulutusta, sekä työkokemusta valikoiman suunnittelusta ja johtamisesta.
Kyvyn organisoida ja johtaa valikoimanhallintaa
Vahvan analyyttisen kyvyn sisältäen sujuvan taulukkolaskennan ja numeerisen tietojenkäsittely taidon
Kyvyn toimia itsenäisesti ja osana ryhmää
Hyvät ja monipuoliset vuorovaikutustaidot niin suullisesti kuin kirjallisestikin

Halun sitoutua vapaaehtoisprojektiin

Pesti on vapaaehtoistyötä. Pestin arvioidaan vievän aikaa viikottain ja kaksi viikkoa heinäkuussa 2022. Suurin osa työstä painottuu suunnitteluun ennen leiriä.

Pesti alkaa heti ja kestää vuoden 2022 loppuun.

Lisätiedot


Lisätiedot: samuli.korhonen@partio.fi, 0503061781

Täytä hakemus