Valikoimamestari (syötävät tuotteet), Finnjamboree Kajo 2022

Kajon myyntitiimi etsii joukkoonsa valikoimamestaria suunnittelemaan ja hallinnoimaan kahvila- ja elintarvikevalikoimaa. Kajon myyntitoiminta kattaa kaiken leirillä tapahtuvan myynnin sisältäen kahvilatuotteet, leirituotteet ja oheistarvikkeet.

Valikoimamestari vastaa tuotevalikoiman suunnittelusta ennustettua kysyntää vastaten ja myyntikanavien rajoitteet huomioiden. Valikoimamestari vastaa toimittajavalinnasta ja valikoiman mukaisten tuotteiden tilaamisesta. Valikoimasuunnittelussa apuna toimivat muut myynnin mestarit. Pestiin kuuluu myös toteuman aktiivinen seuranta ja poikkeamien raportointi.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Odotamme sinulta:

Kaupallista tai muuta soveltavaa koulutusta, sekä työkokemusta valikoiman suunnittelusta ja johtamisesta.
Kyvyn organisoida ja johtaa valikoimanhallintaa
Vahvan analyyttisen kyvyn sisältäen sujuvan taulukkolaskennan ja numeerisen tietojenkäsittely taidon
Kyvyn toimia itsenäisesti ja osana ryhmää
Hyvät ja monipuoliset vuorovaikutustaidot niin suullisesti kuin kirjallisestikin

Halun sitoutua vapaaehtoisprojektiin

Pesti on vapaaehtoistyötä. Pestin arvioidaan vievän aikaa pari tuntia viikossa ja kaksi viikkoa heinäkuussa 2022. Suurin osa työstä painottuu suunnitteluun ennen leiriä.

Pesti alkaa heti ja kestää vuoden 2022 loppuun.

Lisätiedot


Lisätiedot: samuli.korhonen@partio.fi, 0503061781

Täytä hakemus