Valmentajakoulutusten johtaja 2020 (useita pestejä)

Tule kurssinjohtajaksi vuoden 2021 valmentajakoulutuksiin! Pestiin voi hakea johtajaparina tai yksin.

Valmentajakoulutus on suunnattu kaikille valmentajille ja valmentajiksi aikoville. Keskeistä sisällöissä ovat valmentamisen menetelmät.

Pestisi kurssinjohtajana pitää sisällään kurssistaabin kokoamisen (tässä on tukena aluevaliokunta), koulutusrupeamien suunnittelun moduulikuvausten perusteella, kurssin muuta valmistelua yhdessä muun staabin kanssa sekä tietysti itse kouluttamista. Pesti kestää koulutuksen suunnittelusta raportointiin muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen.

Pestisi on aluevaliokunnassa, jonka muut jäsenet ja partioaseman koulutuskoordinaattori tukevat sinua pestissäsi.

Kurssien aikataulut 2021

Kursseja järjestetään kaksi. Vuoden ensimmäinen kurssi on monimuotototeutus, jonka lähipäivä järjestetään Kohtauksessa 22.-24.1.2021. Toinen kurssi järjestetään viikonloppumuotoisena, alustavat päiämäärät ovat 8.-10.10.2021 Päivämäärät vahvistetaan loppusyksystä 2020, kun ensi vuoden toimintasuunnitelma hyväksytään.

Starttiviikonlopun koulutussisältöjen lisäksi jokaiselle kurssilaiselle luodaan oma koulutussuunnitelma ja järjestetään loppukeskustelut 2-3 kuukautta kurssin jälkeen. Kukin kurssi järjestetään yhteistyössä jonkun partiopiirin kanssa, joka tukee käytännönjärjestelyissä (kurssipaikka, muonitus).

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus


Ymmärrät valmentamisen ja ohjaamisen eron, ja sinulla on kokemusta valmentamisen eri menetelmistä. Tunnet lippukuntatuen perussisällöt ja tärkeimmät työkalut (näihin voi myös perehtyä pestiin ryhtyessä). Sinulla on valmius johtaa kurssistaabia ja pitää koulutuksen langat käsissäsi. Haluat kehittää lippukuntatukea ja tukea valmentajia pestissään.

Kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu tapahtuu yhdessä kouluttajaparin kanssa, ja kurssistaabeihin pyritään saamaan niin kokeneita kuin uusiakin kouluttajia. Sinun ei siis tarvitse olla kokenut kouluttajakonkari, mutta partiossa tai muualla hankitusta koulutuskokemuksesta tai partiokouluttajakurssista on toki etua.

Täytä hakemus