Valmentajakoulutusten kouluttaja 2020 (useita pestejä)

Tule kouluttajaksi vuoden 2021 valmentajakoulutuksiin!

Valmentajakoulutus on suunnattu kaikille valmentajille ja valmentajiksi aikoville. Keskeistä sisällöissä ovat valmentamisen menetelmät.

Pestisi pitää sisällään koulutusrupeamien suunnittelun moduulikuvausten perusteella, kurssin muuta valmistelua yhdessä kurssinjohtajan ja muun staabin kanssa sekä tietysti itse kouluttamista. Pesti kestää koulutuksen suunnittelusta raportointiin muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen.

Kurssien aikataulut 2021

Kursseja järjestetään kaksi. Vuoden ensimmäinen kurssi on monimuotototeutus, jonka lähipäivä järjestetään Kohtauksessa 22.-24.1.2021. Toinen kurssi järjestetään viikonloppumuotoisena, alustavat päiämäärät ovat 8.-10.10.2021 Päivämäärät vahvistetaan loppusyksystä 2020, kun ensi vuoden toimintasuunnitelma hyväksytään.

Starttiviikonlopun koulutussisältöjen lisäksi jokaiselle kurssilaiselle luodaan oma koulutussuunnitelma ja järjestetään loppukeskustelut 2-3 kuukautta kurssin jälkeen

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ymmärrät valmentamisen ja ohjaamisen eron, ja sinulla on kokemusta valmentamisen eri menetelmistä. Tunnet lippukuntatuen perussisällöt ja tärkeimmät työkalut (näihin voi myös perehtyä pestiin ryhtyessä). Haluat kehittää lippukuntatukea ja tukea valmentajia pestissään.

Kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu tapahtuu yhdessä kouluttajaparin kanssa, ja kurssistaabeihin pyritään saamaan niin kokeneita kuin uusiakin kouluttajia. Sinun ei siis tarvitse olla kokenut kouluttajakonkari, mutta partiossa tai muualla hankitusta koulutuskokemuksesta tai partiokouluttajakurssista on toki etua.

Täytä hakemus