Value Based Leadership-koulutuksen fasilitaattori (kouluttaja)

Value Based Leadership on noin vuoden mittainen koulutusohjelma 20-29 -vuotiaille vapaaehtoistoiminnan johtajille. VBL-koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Koulutuksen päämääränä on tarjota laadukas johtajuuskoulutus nuorille johtajille, antaa heille osaamista ja valmiuksia johtaa huomisen yhteiskunnassa ja luoda kohtaamisia yhteiskunnan eri ryhmien välillä. Koulutus koostuu neljästä moduulista, joiden teemat ovat 1)  ryhmien johtaminen, 2) johtaminen monimuotoisuuteen, 3) itsensä johtaminen ja 4) johtaminen tuottoisasti arvoilla.

Haemme suosituille VBL-kursseille nyt ensi vuodeksi kahdelle eri kurssille fasilitaattoreita, eli “kouluttajia”. Ensimmäisen kurssin valmistelu alkaa marras-joulukuussa ja toisen valmistelu huhti-toukokuussa. Kurssimoduulien päivämäärät päätetään myöhemmin.

VBL-fasilitaattori osallistuu yhden kurssin toteutukseen vuoden 2019 aikana. Kurssin staabi (kouluttajaryhmä) koostuu 1-2 kurssinjohtajasta sekä kaikkiaan neljästä fasilitaattorista.

Fasilitaattorina tulet vaikuttamaan suoraan jokaisen kurssilaisen ja erityisesti oman pienryhmäsi jäsenten (sekä toki muiden staabilaisten) elämään tavalla, jota hyvin harvoin näkee. Tämä muutoksen seuraaminen itsessään on hyvin palkitsevaa. Henkilökohtainen, sopivasti annosteltu muutos onkin kurssin keskeinen tavoite - muuttaa ihmisiä siten, että heistä tulee parempia johtaja esimerkiksi parantuneen itsetuntemuksen kautta.

Loistava fasilitaattori tekee ainakin näitä asioita:
* on aktiivinen sekä oma-aloitteinen, muut kurssin asioista ajan tasalla pitävä jäsen staabissa koko kurssin ajan (tapaatte vähintään neljä kertaa omalla porukalla)
* varmistaa kurssin sisällön toteutumisen oman pienryhmän sekä omien työpajojen osalta (saatte avuksi hyvän kouluttajaoppaan)

Aikaa pestin hoitaminen vaatii erityisesti moduuliviikonloppujen aikana - moduulit ovat kestoltaan perjantaiaamusta sunnuntai-iltaan (viimeinen moduuli alkaa jo torstaina) ja staabi kokoontuu normaalisti paikan päällä jo edellisenä iltana. Lisäksi staabi tapaa suunnittelun merkeissä 1-2 pv kerrallaan ennen jokaista moduulia. Moduulin koulutusrupeamien valmisteluun kuluu lisäksi itseltäsi luonnollisestikin sopivaksi katsomasi määrä aikaa.

Pestissä pääsee oppimaan:

Saat omakohtaisen kokemuksen ryhmäprosessin ohjaamisesta sekä syvennät ymmärrystäsi ryhmäprosessin vaikutuksesta minkä tahansa (pidempiaikaisen) ryhmän toimintaan. Opit lisää diversiteetin merkityksestä ryhmässä, paljon itsestäsi kurssilla käytettyjen työvälineiden avulla, sekä johtamisesta erilaisissa järjestöissä ja  kaupallisessa kontekstissa. Opit myös omista ja muiden arvoista ja niiden merkityksestä päivittäisessä toiminnassa.

Pääset myös oppimaan paljon itsestäsi sekä kurssilla käytettävien itsetuntemusta lisäävien työskentelymenetelmien että toistuvasti käytettävän aktiivisen palautteen avulla.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Fasilitaattorilla on kyky ymmärtää kurssin tavoitteet ja taito saavuttaa ne yhdessä muun  staabin kanssa. Kouluttajakokemus on tärkeää, joskaan emme välttämättä hae kaiken nähneitä ja kokeneita kouluttajaguruja.

Fasilitaattorista tekee erinomaisen se, että hän ymmärtää ja osaa ohjata ryhmän ryhmäprosessia oman pienryhmänsä osalta, erottaa oleellisen kohinasta, ymmärtää henkilökohtainen kehittymisen olevan aika harvoin lineaarista sekä tuntee oman osaamisensa rajat ymmärtäen pyytää apua silloin, kun tuntee sitä tarvitsevansa. Fasilitaattorin tärkein tuki löytyy kurssinjohtajasta sekä muista fasilitaattoreista.

Pesti ei edellytä kokemusta partiosta tai itse käytyä VBL-koulutusta, mutta järjestötoiminnan tunteminen on ehdottomasti hyödyksi.

Lisätiedot

Hae pestiä viimeistään 14.10. vapaamuotoisella hakemuksella, jossa kerrot motivaatiostasi ja aiemmasta kokemuksestasi. Lisätiedot: Perttu Ehn, perttu@ehn.fi, 050 050 2332.

Täytä hakemus