Vapaaehtoisresurssi-strategiatyön fasilitointitiimi

Suomen Partiolaisten hallitus on käynnistänyutVapaaehtoisstrategia-kärkihankkeen kauden 2021-2022 aikana.

Kärkihankkeen taustalla on tarve varmistaa keskusjärjestön vapaaehtoisresurssin oikeanlainen kohdentuminen niin, että se tukee järjestön tavoitteita sekä vapaaehtoisten hyvinvointia sekä kehittää keskusjärjestön avoimuutta ja houkuttelevuutta vapaaehtoistyöpaikkana.

Kärkihankkeen myötä keskusjärjestön vapaaehtoisresurssin kehittämiselle on luotu konkreettinen suunnitelma ja ehdotus uudesta organisoitumismallista.

Projektintavoitteena on määritellä, mitä asioita partion vapaaehtoisorganisaation tulee tehdä, jotta se voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea lippukuntia ja edistää partion asemaa yhteiskunnassa

Projektinlopputuotoksena on luoda ehdotus uudesta organisoitumismallista joka huomioi erilaisten toimintojen erityispiirteet, yhteistyön a-jäsenten kanssa, toimihenkilöiden roolin, toiminnansuunnittelun ja ohjaamisen sekä vapaaehtoisten rekrytoinnin.

Nyt haemme fasilitaattoritiimiä johtamaan prosessin tehokkaasti läpi keskusjärjestön luottiksia ja toimihenkilöitä osallistaen sekä muilta organisaatioilta oppien.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä onnistuminen edellyttää hyviä viestintä- ja fasilitointitaitoja sekä etätyöskentelyn menetelmien hallintaa.

Emme etsi valmiita näkemyksiä siitä, millainen uuden organisaation tulisi olla, vaan tiimin, joka kykenee luomaan yhteenvedetyn näkemyksen, joka pohjaa esimerkiksi nykytoimijoiden näkemyksiin ja oppeihin verrokkiorganisaatioista.

Projektin aktiivinen vaihe toteutetaan kevään 2022 aikana.

Lisätiedot

Siiri Somerkero
puheenjohtaja
Suomen Partiolaiset

siiri.somerkero@partio.fi
0442936449

Täytä hakemus