Vastuullisuuden raportointimestari, Finnjamboree Kajo2022

Haluatko haastaa itseäsi ja jättää pestissäsi konkreettisen, tuhansille ihmisille näkyvän jäljen kestävän kehityksen parissa? Haluatko edistää läpinäkyvää viestintää ja johtaa kokoamaasi tiimiä Kajolla? Hae vastuullisuuden raportointimestariksi!

Kajolla vastuullisuus ja kumppanuudet kulkevat käsi kädessä Resurssit-osa-alueen alla. Ryhmän toiminnan sujuvuus edellyttää huolellista sisäistä ja ulkoista vastuullisuusviestintää.

Vastuullisuuden raportointimestarina tehtävänäsi on johtaa liikennevalomestarin tiimin tuottaman, vastuullisuuteen liittyvän tiedon jalostaminen ja siihen liittyvän viestinnän koordinoiminen sisältäen muun muassa seuraavia kokonaisuuksia:

  • Kajon kumppanuuksien vastuullisuuteen liittyvä tiedonhallinta (yhteenveedot, raportoinnin suunnittelu)
  • Yhteydenpito ja vastuullisuustiedon jakelu muille osa-alueille
  • Koko Kajon kattava vastuulliisuusraportointi

Pesti soveltuu esimerkiksi vastuullisuustyöstä kiinnostuneelle, jolla on silmää ja kiinnostusta kumppanuus- sekä sidosryhmäviestinnälle. Aiempi kokemus esimerkiksi vastuullisuusraportoinnista on pestissä avuksi, mutta ei välttämätöntä, hyvällä ja motivoituneella asenteella pääsee pitkälle!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vastuullisuuden raportointimestarina huolehdit siitä, että Kajolla toteutettu vastuullisuustyö on läpinäkyvää, sekä ymmärrettävässä muodossa Kajon muiden osa-alueiden, leiriläisten ja ulkoisten sidosryhmien saatavilla. Tiimisi toimii vastuullisuuden ja kumppanuuksien linkkinä Kajon viestintään ja markkinointiin.

Pestiin kuuluu osallistuminen vastuullisuus- ja kumppanuusryhmän Teams-palavereihin kerran kuussa sekä viikonloppuseminaareihin kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi aikaa kuluu suunnitteluun ja omaan itsenäiseen työhön kokousten ulkopuolella leiriä kohti enenevissä määrin.

Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syys-lokakuussa 2022.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat vastuullisuus- ja kumppanuuspäälliköt Lotta Kuuteri ja Paavo Tertsunen:

lotta.kuuteri@partio.fi

paavo.tertsunen@partio.fi

Täytä hakemus