Vastuullisuuskasvatuksen vastaava

Vastuullisuuskasvatuksen vastaavaan pestissä pääset kehittämään ja päivittämään partio-ohjelman kestävän kehityksen teemoja. Partio-ohjelmaan toivotaan lisää sisältöjä esimerkiksi ilmastonmuutoksesta, kestävistä elämäntavoista ja luonnonmonimuotoisuuden suojelemisesta.

Voit tutustua edellisen vastuullisuuden kasvatusvastaavan tekemiin Sanoista tekoihin! -kasvatusmateriaaleihin täällä: https://partio-ohjelma.fi/ajankohtaista/sanoista-tekoihin-ohjelmapainotus-2022-2023

Pestissä tulet osaksi partion vastuullisuusryhmää. Vastuullisuusryhmän tehtäviin kuuluu partion hiilineutraaliustavoitteen sekä kestävien toimintatapojen jalkauttaminen. Vastuullisuusryhmä on motivoitunut, aikaansaava ja hauska tiimi olla mukana. Kuukausittaisten kokouksien lisäksi järjestämme kahdesti vuodessa ryhmän oman vastuullisuusseminaarin, joka on yleensä rento viikonloppu partiotuvalla jossain päin Suomea. Vastuullisuuskasvatusvastaava toimii myös kasvatusvaliokunnan jäsenenä ja osallistuu kasvatusvaliokunnan kokouksiin, tuoden kasvatusvaliokuntaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmaa ja vieden vastuullisryhmään partiokasvatuksen näkökulmaa. Vuoden 2023 loppuun tehtävää tehdään yhdessä tämänhetkisen vastuullisuuskasvatuksen vastaavan kanssa. Tehtävään voidaan valita myös pestipari.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Toivomme, että tehtävän hakijalla on kiinnosta kestävän kehityksen teemoista, tuntemusta partio-ohjelman aktiviteeteistä sekä kykyä muuttaa ideat toimiviksi partio-ohjelman aktiviteeteiksi. Pestattu voi muokata omaa tehtäväänsä ja sen painopisteitä omien mielenkiinnon kohteiden mukaan

Ajankäytöllisesti pesti pitää sisällään kahden ryhmän kokouksia, suunnittelukokouksia sekä yhdessä ja itsenäisesti tapahtuvaa kirjoitustyötä. Toivomme että pestiin hakeva pystyisi käyttämään tehtävään noin 3 tuntia viikossa. Pestiä voi tehdä missä päin Suomea tahansa. Kokoukset järjestetään etätoteteutuksella. Pesti päättyy vuoden 2024 lopussa tai hakijan toiveiden mukaisena ajankohtana.

Lisätiedot

Lisätietoja kertoo vastuullisuusryhmän puheenjohtaja Vilma (vilma.virtanen@partio.fi)  tai kasvatusvaliokunnan puheenjohtaja Emma (emma.vartiala@partio.fi)

Täytä hakemus