Verkkokoulutussuunnittelija

Pestin sijainti organisaatiossa: Suomen Partiolaiset, vapaaehtoistuen valiokunta, koulutusryhmän alainen ryhmä
Pestin pituus: 1-2 vuotta
Johdettavien määrä: 0-4 henkilöä
Pestiesimiehen yhteystiedot: Eino-Juhani Ylönen ja Hanna Salminen
Haku: 25.10.2019-10.11.2019
Pestin kuvaus: Partiolaiset suunnittelevat jäsenilleen eri laajuisia verkkokoulutuksia erilaisista toimintaa tukevista aiheista. Kohderyhmä on aikuiset vapaaehtoiset, jotka toimivat partiossa erilaisissa johtamistehtävissä niin paikallistasolla kuin valtakunnallisessa pestissä. Etsimme työparia tai tiimiä toteuttamaan itsenäisesti verkkokoulutuksia alusta loppuun sekä tukemaan muita partiokouluttajia heidän suunnittelemien verkkokoulutuksien toteutuksessa ja käyttöönotossa. Kaipaamme sekä pedagogista, teknistä että visuaalista osaamista tiimiin. Kurssialustana toimii partion Moodle. Työnjaosta sovitaan tarkemmin tiimin jäsenten, pestaajan ja työntekijän (SP:n koulutuskoordinaattori) kesken.
Tarjoamme sinulle: Pääset rakentamaan koulutuksia, joiden avulla vapaaehtoiset voivat kehittää osaamistaan. Muu riippuu aiemmasta osaamisestasi, kiinnostuksen kohteistasi ja tavoitteista, joita sovimme pestiisi liittyen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: (toivomme sinulla olevan jotakin näistä)

Pedagoginen osaaminen: sinä tunnet verkkokouluttamisen mahdollisuudet ja ymmärrät sen rajoitteet. Osaat käyttää verkkotyökaluja oppimisen välineenä ja ohjata niiden käyttöä.
Tekninen osaaminen: sinulla on kokemusta Moodlen käytöstä opettajana ja koulutuksien suunnittelijana. Osaat käyttää monipuolisesti Moodlen ominaisuuksia ja valita niistä käyttötarkoitukseen sopivimmat.
Suunnitteluosaaminen: sinulla on kyky nähdä oppimistavoitteet kohderyhmälle soveltuvina tehtävinä (koulutuksen sisällöt, aikataulut, toiminta, käytännön toteutus, seuranta)
Arviointiosaaminen: sinulla on ymmärrys osaamisen osoittamisen keinoista ja oppimistavoitteiden saavuttamisen arvioinnista.
Asiakaslähtöisyys: sinulla on kyky eläytyä kohderyhmän eli oppijoiden tarpeisiin.
Vuorovaikutustaidot ja itsesi johtaminen: Pystyt työskentelemään tiimissä ja itsenäisesti, livenä ja O365-ympäristössä, olet oma-aloitteinen, hoidat hommasi ajallaan ja autat tarvittaessa kaveria.

Edellisten lisäksi toivomme sinun osaavan jotakin näistä:
Audiovisuaalinen tuottaminen, käsikirjoittaminen, kuvaaminen, editointi
Tekninen osaaminen, verkkokurssin ongelmatilanteiden ratkaisu, kyky tehdä mahdoton mahdolliseksi
Visuaalinen osaaminen, graafinen suunnittelu, CSS
Ruotsin ja englannin kielen taito, kyky tuottaa napakkaa tekstiä, kielenhuolto-osaaminen

Täytä hakemus