Viestintä- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtaja

Valiokunnan puheenjohtajana johdat Suomen suurimman nuorisojärjestön viestintä- ja markkinointivaliokuntaa yhdessä toiminnanalasta vastaavan hallituksen jäsenen kanssa. Tässä pestissä pääset vaikuttamaan siihen, miltä partio näyttää ulospäin, ja miten se tavoittaisi entistä paremmin kaikki partiosta kiinnostuneet lapset, nuoret ja aikuiset.

Toimit hallituksen jäsenen työparina yhdessä tarkemmin sovittavan työnjaon mukaisesti, päätehtävänäsi keskittyä johtamaan ja tukemaan valiokuntalaisia heidän toteuttaessaan toimintasunnittelmaa ja partion strategiaa. Työparisi huolehtii toiminnanalan johtamisesta osana hallitustyöskentelyä, eli järjestön tavoitteiden näkymisestä toiminnanalalla. Pestiisi kuuluu myös yhteistyö muiden valiokuntien puheenjohtajien ja työntekijöiden kanssa sekä yhteistyön kehittäminen piirien kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Valiokunnan johtaminen on ennen kaikkea ihmisten suunnitelmallista johtamista vaativa pesti. Tehtävänäsi on rekrytoida, motivoida ja johtaa valiokuntasi vapaaehtoisia toiminnanalasi tavoitteiden mukaisesti. Valiokunta koostuu tällä hetkellä YSP-ryhmän, someryhmän ja kuvausryhmän johtajista sekä ajoittain myös projektiasiantuntijoista.

Johtamiskokemus piiri- tai järjestötasolta sekä keskusjärjestön toiminnan tunteminen auttavat pestissä menestymiseen, mutta myös työ- tai opiskeluelämässä tai vaativissa lippukuntapesteissä toimiminen antavat hyvä pohjan. Viestintä- ja markkinointikokemus on myös tarpeellista toiminnanalan hahmottamiseksi ja valiokunnan työn ohjaamiseksi. Kaikista tärkeintä on oma asenne – halu ja kyky tukea keskusjärjestön vapaaehtoisia menestymään omissa tehtävissään. Valiokunnan puheenjohtajalle tärkeitä taitoja ovat myös joustavuus, aktiivisuus, halu kehittyä, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky yhdistää järjestön ja valiokunnan toiminnan tavoitteet toisiinsa.

Pestin menestyksekäs toteuttaminen vaatii valiokunnan kokousten valmistelun ja johtamisen noin 8-10 kertaa vuodessa sekä laajennetun valiokunnan kokousten valmistelun ja johtamisen partion yhteisissä suurissa tapahtumissa kevät- ja syyspäivillä sekä etänä pari kertaa vuodessa. Vuosittainen viestinnän ja markkinoinnin koulutuspäivä on myös vastuullasi valiokunnan jäsenten osaamista hyödyntäen.

Kokousten välillä aikaa kuluu kokousten valmistelun lisäksi ennen kaikkea valiokuntalaisten johtamien ryhmien toiminnan tukemiseen ja seurantaan sekä hallitusjäsenen ja työntekijöiden väliseen tiedonvaihtoon yhteensä noin 5 tuntia viikossa.

Pääset oppimaan asia- ja ihmisjohtamista, kuten tavoitteiden asettamista, ihmisten motivointia, kokonaisuuksien hallintaa ja vuorovaikutusta ja suunnitelmien ja projektien seurantaa sekä tukemista. Pääset näkemään ja vaikuttamaan partion suunnitelmiin ja niiden toteuttamiseen erittäin vaikuttavalta näköalapaikalta. Pääset tekemään yhdessä A-jäsenten (piirit ja valtakunnallinen ruotsinkielinen partiotoiminta FiSSc:ssa) kanssa erittäin vaikuttaavaa toimintasuunnitelmaa, jonka lopputulokset koskettavat tuhansia vapaaehtoisia ympäri Suomen.

Opit myös halutessasi hyödyntämään uusimpia teknologioita viestinnässä ja markkinoinnissa. Opit, kuinka villeimmät visiot muutetaan yhteisvoimin uskomattomiksi onnistumisiksi ja kuinka haastavistakin tilanteista selvitään ja opitaan. Koet, mitä yhdessä tekemällä ja avoimesti osallistamalla saadaan aikaan. Opit toitottavasti myös lisää priorisoimisesta ja itsesi johtamisesta. Pääset innostamaan ja kehittämään Suomen parhaita vapaaehtoisviestinnän ja –markkinoinnin tekijöitä.

Tule kehittymään ja kasvamaan ihmisenä mahtavan porukan ympäröimänä ja tukemana! Sinä voit merkittävästi vaikuttaa, miten yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen löytää partioon ja miten monipuolisesti partiolaiset ympäri Suomen ovat esillä yhteiskunnassa!

Lisätiedot

Niko Tamminen
Hallituksen jäsen, viestintä ja markkinointi
niko.tamminen@partio.fi

Täytä hakemus