Viestintä- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtaja

Valiokunnan puheenjohtajana johdat Suomen suurimman nuorisojärjestön viestintä- ja markkinointivaliokuntaa yhdessä toiminnanalasta vastaavan hallituksen jäsenen kanssa. Pesti alkaa 1.1.2023 ja kestää 31.12.2024 saakka. Uusi hallituksen jäsen valitaan partioneuvostossa 26.11.2022.

Tässä pestissä pääset vaikuttamaan siihen, miltä partio näyttää ulospäin ja miten tavoittaisimme entistä paremmin kaikki partiosta kiinnostuneet lapset, nuoret ja aikuiset. Toimit marraskuun lopussa valittavan viestinnästä ja markkinoinnista vastaavan hallituksen jäsenen työparina erikseen tarkemmin yhdessä sovittavan työnjaon mukaisesti, päätehtävänäsi keskittyä johtamaan ja tukemaan valiokunnan jäseniä heidän toteuttaessaan toimintasuunnitelmaa ja partion strategiaa. Työparisi huolehtii toiminnanalan johtamisesta osana hallitustyöskentelyä eli järjestön tavoitteiden näkymisestä toiminnanalalla. Pestiisi kuuluu kuitenkin yhteistyö muiden valiokuntien puheenjohtajien kanssa sekä yhteistyön kehittäminen piirien kanssa.

Pestin menestyksekäs täyttäminen vaatii valiokunnan kokousten valmistelun ja johtamisen noin 10 kertaa vuodessa. Kokousten välillä aikaa kuluu kokousten valmisteluun, ryhmien toiminnan suoraan tukemiseen ja seurantaan sekä työparin ja työntekijöiden kanssa tiedonvaihtoon yhteensä noin 3-5 h viikossa. Puheenjohtaja johtaa myös laajennetun valiokunnan toimintaa, johon kuuluu vähintään kaksi seminaarikokousta vuodessa ja Teamseja. Lisäksi valiokunnan puheenjohtajan odotetaan osallistuvan muutaman kerran vuodessa partion yhteisiin suuriin tapahtumiin kuten kevät- ja syyspäiville sekä Johtajatulille. Lisäksi vuosittain järjestetään viestinnän ja markkinoinnin tekijöiden yhteinen koulutusviikonloppu. Usein valiokuntien puheenjohtajat osallistuvat tämän lisäksi valikoidusti myös ryhmien toimintaan.

Pääset oppimaan noin viiden hengen asia- ja ihmisjohtamista: ihmisten johtamisesta ja motivoinnista, kokonaisuuksien hallinnasta ja vuorovaikutuksesta sekä suunnitelmien ja projektien seurannasta ja tukemisesta. Pääset näkemään ja vaikuttamaan partion suunnitelmiin ja niiden toteuttamiseen erittäin vaikuttavalta näköalapaikalta. Pääset tekemään yhdessä A-jäsenten kanssa erittäin vaikuttavaa toimintasuunnitelmaa, jonka lopputulokset koskettavat tuhansia vapaaehtoisia ympäri Suomen sekä auttamaan valiokunnan jäseniä sen toteuttamisessa.

Tässä pestissä opit halutessasi hyödyntämään uusimpia teknologioita viestinnässä ja markkinoinnissa. Opit myös, kuinka villeimmät visiot muutetaan yhteisvoimin uskomattomiksi onnistumisiksi ja kuinka haastavistakin tilanteista selvitään ja opitaan. Koet, mitä yhdessä tekemällä ja avoimesti osallistamalla saadaan aikaan. Opit priorisointia, projekti- ja ihmisjohtamista sekä itsesi johtamista. Pääset innostamaan ja kehittämään Suomen parhaita vapaaehtoisviestinnän ja –markkinoinnin tekijöitä.

Pestissä pääsee harjoittelemaan motivointia, rekrytointia, vuorovaikutustaitoja, kokousten johtamista, tavoitteiden asettamista sekä annettujen tavoitteiden että omien painopisteiden perusteella, toteutumisen seuranta. Myös organisaation sisäinen viestintä, digitaalinen viestintä ja markkinointi, markkinointikampanjoiden suunnittelu ja seuranta, sosiaalisen median kanavat sekä kouluttaminen ovat alueita, joita pääsee tässä pestissä harjoittelemaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Valiokunnan johtaminen on ennen kaikkea ihmisten suunnitelmallista johtamista vaativa pesti. Tehtävänäsi on rekrytoida, motivoida ja johtaa valiokuntasi vapaaehtoisia toiminnanalasi tavoitteiden mukaisesti. Johtamiskokemus piiri- tai järjestötasolta sekä keskusjärjestön toiminnan tunteminen ovat edellytyksiä pestissä menestymiselle, samoin kuin halu, asenne ja kyky tukea keskusjärjestön vapaaehtoisia menestymään omissa tehtävissään.

Valiokunnan puheenjohtajalle tärkeitä taitoja ovat myös joustavuus, aktiivisuus, halu kehittyä, sekä viestintä- ja keskustelutaidot, sekä kyky yhdistää järjestön ja valiokunnan toiminnan tavoitteet toisiinsa. Ymmärrys viestinnästä ja markkinoinnista joko päivätöistä, opiskeluista, vapaaehtoistöistä tai muualta on eduksi tämän toiminnanalan hahmottamiseksi, valiokunnan työn tehokkaaksi ohjaamiseksi sekä toiminnanalan monipuoliseksi kehittämiseksi.

Tule kehittymään ja kasvamaan ihmisenä mahtavan porukan ympäröimänä ja tukemana! Tässä pestissä voit merkittävästi vaikuttaa, miten yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen löytää partioon, ja miten monipuolisesti partiolaiset ympäri Suomen ovat esillä yhteiskunnassa!

Lisätiedot

Nykyinen viestintä- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtaja Hanna Venäläinen: hanna.venalainen@partio.fi

Nykyinen viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen Satu Salo-Jouppila: satu.salo-jouppila@partio.fi

Täytä hakemus