Viestintämestari – Finnjamboree Kajo 2022

Osaatko muotoilla vähän hankalammankin asian ymmärrettäväksija miellyttäväksi lukea? Tiedätkö pilkkujen paikat ja pyöritteletyhdyssanavirheille tuskastuneena silmiäsi? Saatko oikeita kysymyksiäesittämällä tarvitsemasi tiedon irti vaikka telttakepistä? Tekstien tuottaminenja muotoilu on mielestäsi hauska tapa harrastaa partiota, eikä mitäänturhanpäivästä paperin pyörittelyä. Innostut, kun pääset muotoilemaan tylsistäfaktoista kiinnostavaa luettavaa.

Etsimme viestintämestaria, joka kokoaa ja kouluttaaitselleen viestintätiimin, jonka ensisijaisena vastuuna on, että kaikki Kajonviestintä on selkää, ymmärrettävää, oikea-aikaista ja kiinnostavallapartiomaisella otteella kirjoitettua. Vieraskieliset materiaalit eivät oletiimisi vastuulla, mutta teette läheistä yhteistyötä kääntäjien kanssa.

Kajolla osallistujille suunnattu viestintä ja tekijäviestintäyhdistyvät yhden ja saman tiimin vastuulle, sillä paljon on sellaista sisältöä,joka oikein muotoiltuna toimii molemmille ryhmille. Käytännössä tämä tarkoittaasitä, että viestintämestarin vastuulla on yhtä lailla tekijöille suunnattutiedotus kerran kuukaudessa ilmestyvän sisäisen tekijäjulkaisun muodossa kuinosallistujille suunnatut leirikirjeet, lippukuntien materiaalit ja muuohjeistus sekä tarvittavien sisältöjen kerääminen muilta osa-alueilta jaerilaisten leiriorganisaation tuottamien tekstien toimittaminen.

Tarjoamme paikan Kajon tiedon ytimessä. Viestintämestaritiimeineen tietää leiristä kaiken tietämisen arvoisen ja tuo sen yhdessä tiiminsäkanssa oikeiden tahojen tietoon. Erilaisiin viestintätarpeisiin vastaaminenedellyttää laajaa yhteistyötä koko Kajon leiriorganisaation kanssa.

Pesti alkaa heti valinnan jälkeen ja päättyy loppuraporttienvalmistuessa syksyllä 2022. Pestissä vaaditaan työskentelyä ennen leiriä sekäleirin aikana. Ajankäytöllisesti pesti vaatii viikoittaista työskentelyä hetipestaamisesta alkaen.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti edellyttää hyvää suomenkielen kirjoittamis- jatoimittamisosaamista. Pesti edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja tiedonlypsämiseen, paineensietokykyä raakamateriaalien odotteluun sekä luovuutta jasuunnitelmallisuutta onnistuneiden lopputulosten aikaansaamiseksi.

Edellytämme mestareiltamme jonkin verran aikaisempaajohtamiskokemusta joko partiosta tai sen ulkopuolelta. Projektia tullaantyöstämään pitkälti etänä O365-ympäristössä, joten hyvät projektinhallintaidottulevat tarpeen. Täytä hakemus