L-SP Aikuis- ja luottisryhmä, Viestintävastaava

Hei, sinä viestinnästä ja markkinoinnista kiinnostunut. Tule mukaan tekemään Aikuis- ja luottisryhmästä näkyvä ja houkutteleva. Viestintävastaavana huolehdit ryhmän markkinoinnista ja viestinnästä. Tähän kuuluu ryhmän järjestämien tapahtumien markkinointi, yleisten tiedotteiden tekeminen, eri viestintävälineiden käyttö, ja ryhmän vuosikellon täyttäminen piirin viestintäaikataulun mukaan.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

  • kiinnostus viestinnästä ja markkinoinnista

  • sähköisten viestintätyökalujen hallinta ja valmius tutustumaan uusiin

  • ryhmän kokouksiin osallistuminen

Lisätiedot

Pestin kesto ja vaatimukset ajankäytölle

Pestiin sitoutumista toivotaan kahdeksi vuodeksi. Pestin kokonaiskesto on enimmillään kuusi vuotta.


Ryhmä suunnittelee kokouksissaan toimintaa ja päättää tapahtumien pääpiirteet. Lisäksi ryhmän jäsenen on osallistuttavat säännöllisin väliajoin ryhmän järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

  • 10 kokousta vuodessa (5 keväällä ja 5 syksyllä)

  • yksi tapahtuma keväällä ja yksi syksyllä (2 vkl)

  • kokousten välillä tapahtuva oman vastuualueen kehittäminen sekä muihin tarvittaviin kokouksiin osallistuminen


Lisätietoja pestistä saat Lauralta, laura.j.nordgren@partio.fi

Täytä hakemus