Yhteisohjelmien kaksi lavatekniikkamestaria Finnjamboreelle

Etsimme Kajon yhteisohjelmiin johtajaparina toimivaa kahta lavatekniikkamestaria, joka vastaa yhteisohjelmien lavateknisestä toteutuksesta ja niiden rakentumisesta sekä siitä, missä valossa yhteiset ohjelmat näyttäytyvät ja kuinka kauas ne kuuluvat.

Lavatekniikkamestari johtaa valo-, ääni- ja lavan livekuvaamisen ja screen-toteutuksen kokonaisuutta. Lisäksi lavatekniikkamestari osallistuu yhdessä yhteisohjelmapäälliköiden kanssa yhteisohjelmien budjetointiin sekä lavatekniikan tarjouskilpailujen toteuttamiseen.

Pesti antaa hyvän mahdollisuuden kehittää omia johtamistaitoja sekä päästä vaikuttamaan 15 000 leiriläisen leirielämykseen merkittävästi. Lavatekniikkamestarina pääset tapahtumien ytimeen sekä johtamaan omaa tiimiä kohti timanttisia lavaelämyksiä. Lavatekniikkamestarina saat myös ensiluokkaisen mahdollisuuden kartuttaa ammatillista osaamista lavaohjelmien toteuttamisessa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä vaaditaan aikaisempaa kokemusta ja ymmärrystä partiosta tai sen ulkopuolelta maastossa järjestettyjen suurten tapahtumien lavatekniikasta. Edellytämme mestareiltamme aiempaa johtamiskokemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Projektia tullaan työstämään pitkälti etänä O365-ympäristössä, joten hyvät projektinhallintataidot ovat tarpeellisia. Sinulla on teknistä osaamista ääni- valo- tai kuvaus/screentekniikasta isossa mittakaavassa.

Pestissä vaaditaan paljon valmistelevaa työtä ennen leiriä sekä intensiivistä työskentelyä leirin aikana. Olet tarkka, täsmällinen, innostunut ja innostava johtaja. Sinulla on pitkä pinna ja hyvät yhteistyötaidot ja olet nopea ongelmanratkaisija. Olet tottunut työskentelemään luovien ihmisten kanssa.

Lisätiedot

Yhteisohjelmapäälliköt Sanna Piispa (0405671560) tai Anna-Liisa "Anski" Vuokko (0442853079) tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@partio.fi

Täytä hakemus