Yhteistyöjohtaja, Suomen joukkue, Maailmanjamboree 2023

Seuraava maailmanjamboree on Etelä-Koreassa 2023. Tule mukaan leirimatkalle, johon odotetaan yli 50 000 partiolaista 150 maasta! Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Suomen joukkueen johtoryhmän pestit avataan nyt ensimmäisenä ja ne on tarkoitettu vaeltajille ja aikuisille. Myöhemmin kesällä avataan myös muut joukkueen pestit.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin päävastuut:
•Vastuu Pohjoismaisesta yhteistyöstä
•Omistajuus projektin kumppaneista (yritys/yhdistys) ja yhteistyöstä Suomen Partiolaisten kumppanuuksista vastaavien kanssa
•Joukkueen jamboreen kaikille osallistujille tarjoaman Suomi-ohjelman ja Suomi-näyttelyn suunnittelu ja toteutuksen johtaminen
•Projektin tavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
•Johtaa tiimiä jonka tehtäviin kuuluu
•Saunat
•Suomi-ohjelma
•Suomi näyttely
•Yhteistyökumppanuussuhteet
•Nordic yhteistyö
•Päällikkö rekrytoi tarvittavan ja yhdessä sovittavan määrän tekijöitä omalle sektorilleen (CMT:n jäsenet)

Pestin pituus: 2021-2023

Pestin vaatima ajankäyttö:
Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa merkittävää ajankäyttöä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
•Ymmärrystä partion kumppanuustoiminnasta
•Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen) ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi
•Erinomaiset vuorovaikutustaidot
•Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista
•Organisointikykyä ja johtamistaitoja
•Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
•Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

Pestissä pääsee oppimaan:
•Projektiosaamista, suuren projektin sidosryhmäsuhteita
•Yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista
•Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

Lisätiedot

Hakuaika kaikkiin pesteihin päättyy 20.6.2021. Pesteihin, joihin haetaan 1- 2 henkilöä, voi hakea myös tiimiparina. Pestauksesta vastaa Suomen jamboreejoukkueen johtajapari Arvi Snäll (050 314 3589) ja Saara Pajunpää (044 3301073), etunimi.sukunimi@partio.fi.

Täytä hakemus