EPT Väiski Vuorovaikutusvalmennus

Vuorovaikutusvalmennus Väiskillä
Iltatapaamiset: to 16.1., to 13.2., ja ma 16.3. (alustavasti klo 17.30–20.30) Partioasemalla.