Erätauko-menetelmäkoulutus 11

Erätauko -menetelmäkoulutukset ovat kaksiosaisia ja koostuvat Erätauko-keskustelusta sekä koulutussetistä, jossa käydään läpi menetelmän käyttöä. Molemmat koulutuskerratpidetään etänä Teamsissa tai vastaavassa. 

Kouluttajina toimivat Erätaukosäätiön asiantuntijat.

Koulutus pidetään 18. ja 25.5.2022 kello 17.30-20


Erätauko-menetelmän koulutuksessa opit menetelmän perusasiat sekä Erätauko-keskustelun ohjaamista. Koulutuksen jälkeen voit käyttää Erätauko-menetelmää koulutuksissa tai tapahtumissa, tai missä sitä tarvitsetkin. Koulutukset ovat maksuttomia.

Erätaukoa voi käyttää aina, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä tai erilaisten ihmisten tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana luottamuksen rakentamista, valmistelua, päätöksentekoa tai kun haluat tuoda erilaisia ihmisiä yhteen. Erätauon lähestymistapa on dialogi, joka on rakentavaja tasavertainen tapa keskustella. Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. https://www.eratauko.fi/mika-eratauko/