Erätauko-menetelmän koulutus 1

Alkukeväästä pidetään kaksi avointa koulutusta, joista kumpikin on kaksiosainen ja koostuu Erätauko-keskustelusta sekä koulutussetistä, jossa käydään läpi menetelmän käyttöä. Molemmat koulutuskerrat pidetään etänä Teamsissa. Jos koulutukset tulevat kovin täyteen, yritämme järjestää useamman ryhmän.

Kouluttajina toimivat Erätaukosäätiön asiantuntijat.

Ensimmäinen koulutus: 24. ja 31.3.2021 kello 17-19.30

Koulutuksessa käytävän keskustelun aihetta voit äänestää ilmoittautumisen yhteydessä. Keskustelu käydään siitä aiheesta, joka saa eniten ääniä. Vaihtoehdot ovat:

1)    Onko partio avoin kaikille? Mikä estää partion avoimuutta ja miten voimme sitä lisätä?

2)    Mikä tekee partiosta parhaan paikan tehdä vapaaehtoistyötä? Partion strategisiin tavoitteisiin kuuluu, että partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön sekä välittää vapaaehtoisista. Minkälaisista asioista merkityksellisyys, yhteisöllisyys ja välittämisen tunne partiossa syntyvät ja miten voimme näitä edistää?

3)   Miten yhdistää ilmastonmuutos ja toivo?


Erätauko-menetelmän koulutuksessa opit menetelmän perusasiat sekä Erätauko-keskustelun ohjaamista. Koulutuksen jälkeen voit käyttää Erätaukomenetelmää koulutuksissa tai tapahtumissa, tai missä sitä tarvitsetkin. Koulutukset ovat maksuttomia.

Erätaukoa voi käyttää aina, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä tai erilaisten ihmisten tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana luottamuksen rakentamista, valmistelua, päätöksentekoa tai kun haluat tuoda erilaisia ihmisiä yhteen. Erätauon lähestymistapa on dialogi, joka on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. https://www.eratauko.fi/mika-eratauko/