FiSSc: Båtförarkurs

En kurs för dig som tycker om att segla och strävar efter att en dag få skeppa kårens båt. På kursen går vi igenom skärgårdsnavigation, lagar och förordningar, säkerhet ombord, seglatsblanering samt skepparansvar och sjöscouting.

Kursen är indelad i en teoridel (den här kursen) och en praktikdel som arrangeras av kåren. Teoridelen genomförs före praktikdelen.  

Kursen och avlagd kursexamen krävs för att du ska få ha ett övningscertifikat. 

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp och förhandskrav: Explorerscouter (åldersgräns: 15) och roverscouter. Du bör på förhand bekanta dig med grunderna i navigation. 

Plats: Kursen ordnas på Kronvik Lägergård i Vasa.

Hur tar vi oss dit: 
Till Vasa kan du ta dig med buss eller tåg från andra delar av landet. Från Vasa ut till Kronvik ordnas antingen busstransport eller samåkning, beroende på behov.

Hur sover vi: 
Vi sover inomhus i sängar i lägergårdens övernattningsstugor.

Deltagaravgift: 40€ + 15€ för kompendiet ifall du vill ha det i pappersform (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.1.
(Minderåriga deltagare anmäls av vårdnadshavaren.)

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera. I infobrevet informerar vi närmare om hur Covid-19 beaktas under själva kursen/evenemanget.

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.