FiSSc: coachträff – ändras till online-träff 5.9

Coachträffen riktar sig till coacherna i FiSSc.  Innehållet  går ut på nätverkande, utbytande av best practices, nytt om coaching och och roligt program.

Deltagaravgift: gratis
Kontaktuppgifter: kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)
Anmäl dig senast 3.9
Distansträff: möteslänk skickas till deltagarna före träffen.