FiSSc: Familjescoutledarutbildning – INHIBERAD

Kursen är inhiberad pga lågt deltagarantal.---

Är du eller din kår intresserad av att börja med familjescouting? Har ni redan kickat igång och behöver stöd, tips och material? 
Familjescoutledarutbildningen riktar sig till dem som fungerar som familjescoutledare,har tänkt bli det eller annars funderarpå att börja med familjescouting. Utbildningen varar ca 2h.

Målgrupp: explorerscouter med familjescoutledaruppdrag, roverscouter, äldre ledare
Deltagaravgift: 0 €
Tidpunkt: 2.4, efter scoutledarträffen i Jakobstad (på eftermiddagen)
Plats: Jakobstad, PNKB:s kårlokal, Tingshusgatan 29
Sista anmälningsdag: 15.1
Kontakt: kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)

Information om tillgänglighet: Kontakta koordinatorn Andrea Hynynen i frågor som gällerkursens/evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig,hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet,hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program).

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiäget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar till att arrangera alla evenemang som bara går.