FiSSc: FiSScExplosion – INHIBERAT

FiSScEXPLOSIONEN SOM FYSISK TRÄFF HAR INHIBERATS PGA PANDEMILÄGET! Istället erbjuder staben FiSScExplosion-online 21.11! Kolla in info och anmälning!FiSScExplosionen samlar explorerscouter från hela FiSSc, så nu har du världens chans att träffa ragget från sommarlägret, eller skapa fiilis inför nästa sommars läger. Förutom att bonda med de andra explorerscouterna deltar du i workshops, skrattar, chillar och lär dig nya saker om framförallt dig själv.

FiSScExplosionen är också öppen för ungdomar i 15-17-årsåldern som inte ännu är scouter.

(Detta evenemang har satts in för att ersätta FiSScExplosionen 14-15.3 som inhiberades pga. Covid 19.)

Målgrupp: Explorerscouter och kompisdeltagare i explorerscoutåldern.

Deltagaravgift: 40€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd)
(Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomisktstöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd avkåren. Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Kontaktuppgifter: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081


Kursen arrangeras i samråd med SFVCovid19: Kom ihåg att inte delta i evenemang om du är sjuk eller har ens lindriga symptom. Ifall du eller någon närstående hör till en riskgrupp är det viktigt att du själv noggrant överväger ditt deltagande i evenemanget.

Vi beaktar pandemiläget på våra kurser och evenemang genom att:

•uppmuntra scouter att delta i evenemang som finns nära deras hemort (undantaget evenemang som FiSScAkademin och FiSScExplosionen)

•påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

•försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd under resan)

•planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

•se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till god handhygien.

•på övernattningsevenemang finns i regel möjlighet att sova utomhus

•följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller i värsta fall helt inhibera evenemanget

Ifall händelser inhiberas på grund av rekommendationer eller ett för stort bortfall i staben så meddelas alla anmälda om saken och eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka. Informationen uppdateras också här i händelsekalendern på scout.fi.