FiSSc: Första hjälpen 1 – INHIBERAD

KURSEN ÄR TYVÄRR INHIBERAD

I en nödsituation kan det vara frågan om minuter - kan du hjälpa? På Första hjälpen 1 lär du dig grunderna i Första hjälpen och nödförstahjälp. Utbildningen består av föreläsningar och praktiska övningar och är 16 h lång. Efter avklarad utbildning får du ett elektroniskt intyg som är i kraft i tre år.

Målgrupp: Spejarscouter (åldersgräns 12 år) och äldre.

Deltagaravgift: 63,50 € (Deltagarna kan ansöka om reseunderstöd). I avgiften ingår avgiften för det elektroniska intyget)
(Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomisktstöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd avkåren. Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Kontaktuppgifter: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Kursen arrangeras i samråd med SFV


UPPDATERINGSKURS: I samband med kursen finns möjligheter för personer med ett i kraft varande intyg från första hjälpen 1 eller 2 att uppdatera sitt intyg så att det är i kraft i tre år till (ett untyg får uppdateras endast en gång; sen måste man gå kursen på nytt, eller gå vidare till följande nivå (från Fhj1 till Fhj2). Man deltar då i kursen endast lördag. Deltagaravgiften är då 33,50€ (intygets kostnader ingår). 
Denna möjlighet erbjuds endast om kursen har tillräckligt många anmälda för att bli av, men ändå lediga platser för uppdaterare,Covid19: Kom ihåg att inte delta i evenemang om du är sjuk eller har ens lindriga symptom. Ifall du eller någon närstående hör till en riskgrupp är det viktigt att du själv noggrant överväger ditt deltagande i evenemanget.

Vi beaktar pandemiläget på våra kurser och evenemang genom att:

•uppmuntra scouter att delta i evenemang som finns nära deras hemort (undantaget evenemang som FiSScAkademin och FiSScExplosionen)

•påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

•försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd under resan)

•planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

•se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till god handhygien.

•på övernattningsevenemang finns i regel möjlighet att sova utomhus

•följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller i värsta fall helt inhibera evenemanget

Ifall händelser inhiberas på grund av rekommendationer eller ett för stort bortfall i staben så meddelas alla anmälda om saken och eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka. Informationen uppdateras också här i händelsekalendern på scout.fi.