FiSSc: Grundutbildning för scoutledare, vandring – INHIBERAD

Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen i vandringsformat kombinerar de två kurshelheterna Evenemangsledare och Kårledare. 
Evenemangsledare fokuserar på olika kunskaper som är nödvändiga för evenemangsledaren; projekthantering, säkerhet och scoutledarskap. Kurshelheten "Kårledare" ger dig grundläggande kunskaper i föreningsteknik, insikt i scoutingens värderingar och en god kunskap i scoutprogrammets grunder.
Ledarskapsövningen: Vi rekommenderar att du utför ledarskapsövningen senast under terminen efter kursen (våren 2021). 
Till modulen "Säker verksamhet i kåren" ingår kunskaper i första hjälpen. Ett smidigt sätt att införskaffa dessa är att delta i en första hjälpen kurs. Vi rekommenderar att du deltar i en första hjälpen -kurs under samma termin som utbildningen.
Målgrupp: Kursen riktar sig till scoutledare dvs. personer som fyllt 22 år och till 18 år fyllda roverscouter som har ett eller snart kommer att ha ett ledaruppdrag i kåren.
Deltagaravgift: 90€

Kontakt: Utbildningskoordinator Heidi af Heurlin: heidi.afheurlin@scout.fi / 050 430 3243
Anmälan: AnmälningsDL 15.9
Kursen arrangeras i samråd med SFV.