FiSSc: GuldFiSScmöte

Den 29.5 kl. 10.00-14.00 samlas alla GuldFiSScar till en gemensam träff!

Inbjudna är alla gruoppordförande, vice ordförande, chefredaktörer, styrelsemedlemmar och kansliet samt representant från samhällsgruppen. Programmet består av: 
  • Verksamhetsplanering 
  • Händelsekalendern 
  • Stjärnkartan wibe check 
  • Organisationsschemauppdatering 
  • Riktlinjer för kommunikation 
  • Vad vi tar med oss från coronapnademin när den är över