FiSSc: Höstmöte

Förbundsstyrelsen har beslutat att sammankalla förbundens medlemmar till stadgeenliga höstmöten söndagen den 25 oktober 2020 kl. 10.00 online. Mötesdeltagare deltar elektroniskt i mötet via Teams. 

På grund av pandemin bör kårens ordinarie representant och suppleant anmäla sig till höstmötena. Anmälan sker här nedan senast 19.10. I anmälan uppges om man är ordinarie mötesdeltagare och den e-postadress man vill få en länk för omröstning skickad till. Omröstningen sker elektroniskt med hjälp av tjänsteleverantör. Kårens ordinariedeltagare får per e-post (den e-post adress som uppges i anmälan nedan) en länk till omröstningssystemet på fredag 23.10.