FiSSc: Kustskärgårdsseglats – INHIBERAD

Infobrev om seglatserna

SEGLATSEN ÄR TYVÄRR INHIBERAD

Kustskärgårdsseglatsen är en seglats som i nivå ligger mellan skärgårdsseglatserna och kustseglatserna; du får lära känna skolningssbåten s/y Navigator, repetera dina navigationskunskaper, segla i skärgården och på öppnare vatten. Du får helt enkelt lära dig mer om segling, hitta styrkor hos dig själv, träffa nya människor och uppleva fiilisen i det sammansvetsade gäng som besättningen blir. 

Seglatsen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Seglatsen riktar sig till spejar- och explorerscouter som redan har en del seglingsvana. Du behöver inte vara expert på segling, men ska ha seglat en del i skärgårdsområden och ha deltagit i minst en seglats med övernattning tidigare. Också äldre scouter med seglingsvana är välkomna. 

Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator med start i Vasa och avslut i Kokkola.

Hur tar vi oss dit: Du kan ta dig både till Vasa och från Kokkola med tåg/buss.

Hur sover vi? Vi sover ombord på båten (i en hamn, eller i vakter om vi seglar hela natten).

Deltagaravgift: 88 € (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning senast 15.4 

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera. I infobrevet informerar vi närmare om hur Covid-19 beaktas under själva kursen/evenemanget.


Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.