FiSSc: Kvällsövningsseglats – inhiberad

Kvällsövningsseglatsen är tyvärr inhiberad.


Under sommaren ordnas tre övningskvällar (två i Helsingfors, en i Åbo) ombord på s/y Navigator för dig som är Navigatorskeppare eller snart kommer att bli, och för dig som vill fungera som viceskeppare på Navigator. Du, kan delta i en, två eller alla övningskvällar (men observera att det är skild anmälning till de olika kvällarna). 

Vi bekantar oss med/repeterar båten och dess utrustning och övar på vanliga manövrar. Och om det är någon speciell aspekt som just du vill öva mera på; att ta i land eller att tömma septitanken eller liknande, så har du din chans att göra det här.

Målgrupp: Navigatorskeppare och viceskeppare (såväl sådana som redan är och sådana som håller på att bli). Du bör ha skärgårdscertifikat och seglingsvana.

Plats: Kvällsövningsseglatsen ordnas på s/y Navigator med start och avslut på Drumsö i Helsingfors.

Hur tar vi oss dit: Du kommer enkelt fram med allmänna fortskaffningsmedel (bl.a. är det inte långt från Björkholmens metrostation)

Deltagaravgift: gratis ifall du fungerar som skeppare eller viceskeppare under en FiSSc-seglats sommaren 2021 / 10 € för övriga. (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning senast 15.4. --> anmälningstiden förlängd till 26.5.

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)


Kursen arrangeras i samråd med SFV


Covid-19:
Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera. 

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:
- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem, ifall det finns valmöjlighet 

- försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Om eventuella ändringar meddelar vi här i händelsekalendern på scout.fi och per e-post till de redan anmälda.

FiSSc förbehåller sigrätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haftrimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göraförändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov ochefter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar ievenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSScinhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiskaföljderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifalldeltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär ocksåansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall därenskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttatstill en tidpunkt som inte passar dem.