FiSSc: Lägerorganisationsutbildning

Vill du eller känner du någon som skulle vilja lära sig att dra ihop ett lite större scoutevenemang? Eller kanske var det fullt kaos inför kårens senaste förläggning? Vill du ordna läger med kompisarna från grannkåren men ni vet inte hur ni ska göra? Nu ordnar FiSSc för första gången en kurs i lägerorganisation. Det kan lika gärna handla om förläggningar, vandringar eller andra evenemang som har lite fler deltagare, samarbetspartners eller invecklade arrangemang än en veckoslutsutfärd. På kursen får du stöd och tips för bl.a. projektledning, ekonomi, tidtabeller, säkerhet, infra och juridiska frågor. 

Kursen är helt digital och drar igång med en kickoff i november. Kursen är planerad för att kunna stödja planeringen av ett evenemang som ordnas under år 2022. Kursen består av moduler under vintern och våren 2021-22 med olika teman, och du kan välja om du deltar i alla eller i dem som intresserar just dig.


Målgrupp: Explorerscouter, roverscouter och ledare 

Plats: Kursen är digital.

Deltagaravgift: 15€ 
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.9.--> anmälningstiden förlängd till 1.11.
(Minderåriga kursdeltagare anmäls av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med rätt kuksarättigheter.)

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.

Covid-19: kursen är helt digital och påverkas alltså inte nämnvärt av pandemin.


FiSSc förbehåller sigrätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haftrimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göraförändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov ochefter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar ievenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSScinhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiskaföljderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifalldeltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär ocksåansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall därenskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttatstill en tidpunkt som inte passar dem.