FiSSc: Leda hållbar utveckling

Leda hållbar utveckling är en utbildning för dig som är 15+ år och vill utveckla din förståelse för och förmåga att leda hållbar utveckling.
Genom utbildningen får du som deltagare större förståelse för de globala målen för hållbar utveckling och din roll i klimatfrågan. Du får även verktyg att leda hållbar utveckling i vardagen och scoutverksamheten.
Vi tillreder också klimatsmart mat tillsammans. Specialdieter beaktas.

Den här utbildningen är nyligen framtagen och piloteras under detta tillfälle.Målgrupp: Explorerscouter, roverscouter och ledare

Plats: Scoutstugan Lärkans i Esbo

Hur tar vi oss dit: Med allmänna kommunikationsmedel.
Det finns möjlighet för långväga deltagare att anlända redan på fredag kväll (16.9)

Hur sover vi: Vi sover inne på Lärkans i sängar i 4-8-personers rum.

Deltagaravgift: 0€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
FiSSc står för kostnaden av deltagaravgiften på 30€ i.o.m. piloteringen. Personer som annullerar sitt deltagande i kursen senare än 30 dagar före kursen faktureras dock en del av, eller hela, avgiften.

Anmäl dig senast 15.8.2022 -> 6.9.2022

Kontaktperson:
Hållbarhetskoordinator Fanny Hammarström: fanny.svarvar@scout.fi / 044 270 0574

Information om tillgänglighet: Kontakta hållbarhetskoordinator Fanny Hammarström (fanny.svarvar@scout.fi / 044 270 0574) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera. I infobrevet informerar vi närmare om hur Covid-19 beaktas under själva kursen/evenemanget.

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.