FiSSc: Lotsutbildning INHIBERAD

Utbildningen ger dig stöd i ditt uppdrag som lots och en möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter med andra. Under utbildningen fokuserar vi på hur du som lots kan leda, stöda och motivera unga i åldern 12-22 år. Efter utbildningen känner du till de ungas värld och deras sätt att fungera, scoutprogrammet för din åldersgrupp och din roll i förverkligandet av det.  Utbildningen lämpar sig både för dig som är ny i ditt uppdrag men också för dig som haft uppdraget en tid.

Målgrupp: Spejar-, explorer- och roverscoutlotsar, ledare.


Avgift 22 €
Förlängd anm.DL 15.3.2019
Kontakt Linda Sointu
Utbildningskoordinator
linda.sointu@scout.fi
050 430 3243

Kursen arrangeras i samråd med SFV.