FiSSc: Mini-offshoreseglats

Offshoresegling är navigering på öppet hav under dygnets ljusa och mörka timmar, horisont åt alla håll, segeltrimning och ett liv ombord på segelbåt utan att ta i land. Under det förlängda veckoslut som mini-offshoreseglatsen utgör får du ett smakprov på offshorelivet. En lämplig utmaning för dig som inte ännu känner dig redo för en hellång offshoreseglats, eller som på grund av sommarjobb och andra äventyr inte har möjlighet att vara ute på havet många dagar i sträck.

Seglatsen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp och förhandskrav: Seglatsen riktar sig främst till explorerscouter och roverscouter, men också äldre ledare är välkomna. Du ska ha seglat en del, gärna flera lite längre seglatser, vara bekant med de mest centrala seglingstermerna och kunna grundläggande navigation.

Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator med start och avslut i Helsingfors. 

Hur tar vi oss dit: Navigators hemhamn i Helsingfors är på Björkholmen, Drumsö, dit du kan ta dig med kollektivtrafik.

Hur sover vi? Vi seglar non-stop hela veckoslutet och sover alltså ombord i vakter under seglingens gång.

Deltagaravgift: 44 € (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning senast 15.4. --> Anmälningstiden är förlängd till 15.6. Platser delas ut i anmälningsordning.


TIPS: Kom också jättegärna med på ett Navigatortalko i april eller maj och bekanta dig med båten på förhand och hjälp till att sätta båten i skick inför säsongen.

Mer info om kommande Navigatortalkon 


Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Purjehdus, Hyvä olla, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa