FiSSc: Ös på 24/7

ÖS står för Österbottens scoutläger och ordnas för tionde gången i år! Det första ÖS-lägret ordnades 1983 och sen det har lägren ordnats med 4-6 års mellanrum, det senaste ÖS-lägret ordnandes 2017. ÖS-lägren är öppna för alla scouter som vill delta i ett österbottniskt läger! 

Läs mera om ÖS på 24/7 och hur du anmäler dig på sidan 
scout.fi/os