FiSSc: Psykiska första hjälpen 2

Sårbara sinnet – lär dig känna igen och stöda! Välkommen att delta i utbildningen om du är intresserad att veta mer om psykisk ohälsa och bemötandet av människor med psykisk ohälsa samt om första hjälpen vid psykisk ohälsa.

Utbildningen passar för alla, oberoende om du vill ha kunskaper till ditt vardagsliv eller om du söker kunskap till din professionella roll. Du behöver varken ha förhandskunskaper om psykisk ohälsa eller ha gått Psykiska första hjälpen®1 för att delta, utan utbildningarna kan avläggas i vilken ordning som helst. Utbildningen fungerar däremot inte som gruppterapi och lämpar sig därför inte för personer som befinner sig i ett akut kristillstånd.

Genom att delta i utbildningen:
- får du information om de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och deras symtom
- får du färdigheter att erbjuda hjälp och hänvisa till vård
- lär du dig att tillämpa psykiska första hjälpens olika steg

Kursen arrangeras av Finlands Svenska Scouter i samarbete med SFV.
Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept. 

Målgrupp: Kursen riktar sig till roverscouter och scoutledare

Plats: Kursen ordnas i Helsingfors. Närmare plats meddelas senare.

Övernattning: OBS! Utgångspunkten är att deltagarna sover hemma eller arrangerar sin övernattning själv. Om du behöver hjälp med att hitta inkvartering så kan du meddela om det i samband med anmälningen.

Deltagaravgift: 60€
I avgiften ingår utöver själva utbildningen också intyget och en kursbok samt lunch och mellanmål båda dagarna.

Deltagaravgiften betalas med en faktura som skickas till deltagarna i samband med kursbrevet.

Du kan ansöka om reseunderstöd för resekostnader som överstiger 15 €.

Ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren så kan du ansöka om stipendium.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.9. --> Anmälningstiden förlängd till 1.10. Lediga platser delas ut i anmälningsordning.

Annulleringsvilkor: Observera att anmälningen är bindande fr.o.m. 15.9.2023. Ifall du får förhinder och inte kan delta så är det viktigt att du meddelar detta till gunilla.edelmann@scout.fi så fort som möjligt. Om du annullerar senare än 30 dagar före evenemanget bör du betala halva avgiften. Om du annullerar senare än fem dagar före bör du betala hela avgiften. Ifall av sjukdom kan du ansöka om att få deltagaravgiften tillbakabetald via scoutförsäkringen. För ansökningen behöver du ett läkarintyg. Mer information om scoutförsäkringen finns på: https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/scoutforsakring/

Kontaktperson: FiSSc:s programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.