FiSSc: Psykiska första hjälpen 2 – INHIBERAD

Psykiska första hjälpen®2

KURSEN ÄR TYVÄRR INHIBERAD PGA FÖR FÅ ANMÄLDA

Sårbara sinnet – lär dig känna igen och stöda! Välkommen att delta i utbildningen om du är intresserad att veta mer om psykisk ohälsa och bemötandet av människor med psykisk ohälsa samt om första hjälpen vid psykisk ohälsa.

Utbildningen passar för alla, oberoende om du vill ha kunskaper till ditt vardagsliv eller om du söker kunskap till din professionella roll. Du behöver varken ha förhandskunskaper om psykisk ohälsa eller ha gått Psykiska första hjälpen®1 för att delta, utan utbildningarna kan avläggas i vilken ordning som helst. Utbildningen fungerar däremot inte som gruppterapi och lämpar sig därför inte för personer som befinner sig i ett akut kristillstånd.

Genom att delta i utbildningen:

- får du information om de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och deras symtom

- får du färdigheter att erbjuda hjälp och hänvisa till vård

- lär du dig att tillämpa psykiska första hjälpens olika steg


Kursen arrangeras av Finlands Svenska Scouter i samarbete med SFV.
Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept. Målgrupp: Kursen riktar sig till 18 år fyllda personer. Du behöver inte vara scout för att få delta i kursen.

Plats:
Kursen ordnas i centrala Vasa. Närmare information om kursplats fås i informationsbrevet som skickas ut till deltagarna några veckor före kursen.

Hur tar vi oss dit: 
Kursen ordnas i centrala Vasa, dit du kan ta dig med egen skjuts eller med allmänna fortskaffningsmedel.

Hur sover vi: 
Utgångspunkten är att deltagare sover hemma eller arrangerar sin övernattning på egen hand. Meddela i samband med anmälningen ifall du behöver hjälp med att ordna inkvartering (inkvarteringen som erbjuds är då i stil med golvinkvartering i en kårlokal eller liknande).

Deltagaravgift: 60€
I avgiften ingår utöver själva utbildningen också intyget och en kursbok samt lunch och mellanmål båda dagarna)
Deltagare som är scouter kan ansöka om reseunderstöd.
Deltagaravgiften betalas med en faktura som skickas till deltagarna i samband med kursbrevet.

För scouter finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.3.
 --> Anmälningstiden är förlängd till 6.4. Lediga platser delas ut i anmälningsordning.
Anmäl dig med hjälp av blanketten bakom länken nedan. Ifall du är scout ska du gärna logga in med ditt scoutID, ifall du inte är scout väljer du det andra alternativet och anmäler dig utan att logga in med scoutID.

Annulleringsvilkor: Observera att anmälningen är bindande fr.o.m. 23.3.2022. Ifall du får förhinder och inte kan delta så är det viktigt att du meddelar detta till gunilla.edelmann@scout.fi så fort som möjligt. Om du annullerar senare än 30 dagar före evenemanget bör du betala halva avgiften. Om du annullerar senare än fem dagar före bör du betala hela avgiften. Ifall av sjukdom kan du ansöka om att få deltagaravgiften tillbakabetald via scoutförsäkringen. För ansökningen behöver du ett läkarintyg. Mer information om scoutförsäkringen finns på: https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/scoutforsakring/

Kontaktperson: FiSSc:s programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081


Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.