FiSSc: Scoutledarträff i Helsingfors

Scoutledarträffen är din chans att träffa och diskutera med ledare från andra kårer, få aktuell info om vad som är på gång i förbundet och ha trevligt tillsammans!

Ju fler deltagare desto roligare! Ta med din ledarkompis och kom på träffen.


Plats: Helsingfors, Scoutkällaren i Munksnäs (kårlokal för Munksnäs Flickscouter och Munksnäs Spejare), Kadettvägen 2
Tid: tisdagen den 6.9 kl. 18
Målgrupp:explorerscouter med ledaruppdrag, roverscouter och äldre ledare
Pris: 0€ (reseunderstöd betalas inte)
Kontakt: kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)
Sista anmälningsdag: 28.8

Information om tillgänglighet: Kontakta koordinatorn Andrea i frågor gällande träffens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila)

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det det behövs. Vi strävar till att arrangera alla evenemang som bara går.