FiSSc: Scoutledarträff på distans (+ familjescoutledarutbildning)

Snack om det som är aktuellt i FiSSc, utbyte av åsikter och tankar, mat och trevligt sällskap! Vi funderar, diskuterar, informerar och planerar tillsammans. Kom med så vet du vad som händer, när och varför. Här får du viktig information, stöd och samarbetsmöjligheter som direkt påverkar dig och din kår.

OBS! I samband med scoutledarträffen ordnas en familjescoutledarutbildning (ca 2h). Anmälan i samma blankett som till träffen.

Riktgivande tidtabell:

10 Hej och välkommen & styrelsepresentation

10:20 Aktuellt (ca 30 min):
- bl.a. Hållbar scoutkår, ny kårwebbsidesbotten, samarbetsavtal med församlingen, Valugglan, Bästa stället, RoLe & Ledareldar, Vår FM, händelsekalendern 2022, kårstödets chefstrioteam presenterar sig

10:50 FiSSc:s verksamhetsplan 2022

Paus

11:10 Trivsel i scouterna och Tryggt tillsammans

11:30 Exit-undersökningen -Vad är det och vad kan du göra med den?

Pausjumppa

11:45 Corona - prata av dig och dela dina bästa tips

12:05 Stöd och diskussion om åldersgruppverksamheten

12:35 Spelplattformen Seppo.io för scoutbruk

13 Tack och hej!

14:00 Familjescoutledarutbildning för de som anmält sig till den


Plats: på distans, Microsoft Teams LÄNK
Tid: lö 17.4 kl. 10
Målgrupp: explorer- och roverscouter med ledaruppdrag, äldre ledare
Deltagaravgift: 0€ (reseunderstöd betalas inte)
Sista anmälningsdag: 15.4
Kontakt: kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)


Tillgänglighet: kontakta koordinatorn i frågor som gäller evenemangets tillgänglighet