FiSSc: Scoutledarträff i Södra Österbotten, Kvevlax

Scoutledarträffen är din chans att träffa och diskutera med scoutledare från andra kårer, få aktuell info om vad som är på gång i förbundet och ha trevligt tillsammans! 

Ta med din ledarkompis och kom med! Ju fler deltagare, desto bättre diskussioner och fina idéer. 


Plats: Stigfinnarnas i Kevlax kårlokal, Kvevlax missionskyrka
Åldermansvägen 4.

Tid: 3.4 kl 10
Målgrupp: explorerscouter med ledaruppdrag, roverscouter och äldre ledare
Deltagaravgift: 0€ (reseunderstöd betalas inte)
Kontakt: Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)
Sista anmälningsdag: 27.3

Information om tillgänglighet: 

Kontakta Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)  i frågor som gäller kursens/evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig,hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet,hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program ) 

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar till att arrangera alla evenemang som bara går.