FiSSc: Scoutledarträff, Jakobstad ERSÄTTS AV ONLINETRÄFF 17.4

Snack om det som är aktuellt i FiSSc, utbyte av åsikter och tankar, mat och trevligt sällskap! Vi funderar, diskuterar, informerar och planerar tillsammans. Kom med så vet du vad som händer, när och varför. Här får du viktig information, stöd och samarbetsmöjligheter som direkt påverkar dig och din kår.

Plats: Jakobstadsregionen, exakt plats klarnar senare
Tid: lö 17.4 kl.
Målgrupp: explorer- och roverscouter med ledaruppdrag, äldre ledare
Deltagaravgift: 0€ (reseunderstöd betalas inte)
Sista anmälningsdag: 11.4
Kontakt: kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)

Tillgänglighet: kontakta koordinatorn i frågor som gäller evenmangets tillgänglighet (trivsel, mat, utrymme, hygien, vila ...)

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går. 
Vi påminner alla deltagare och stabsmedlemmar om att det är väldigt viktigt att komma på evenemanget endast som helt frisk. 

Om evenetuella förändringar meddelas här i händelsekalendern på scout.fi och per e-post till de redan anmälda.