FiSSc: Scoututbildarutbildning – INHIBERAD

Utbildningen riktar sig till roverscouter och äldre ledare  som fungerar som utbildare eller är intresserad av att komma med och utbilda under olika utbildningar.

Utbildningen  ger dig en bra grund för all utbildningsverksamhet som sker inom scouterna, även för färdighetsutbildningarna (UTE-kurserna och sjöutbildning). Du får verktyg för att planera, genomföra och utvärdera en scoutig utbildning och för att fungera som utbildare i kåren, i FiSSc samt utanför scoutingen. Under utbildningen får du bekanta dig med scoutterminologi, utbildningstraditioner och mångsidiga utbildningsmetoder.

Förhandskunskap: Genomförd grundutbildning för scoutledare och scoutledarfullmakt.

Arrangör: Utbildningen arrangeras av FiSSc i samråd med SFV.

Omfattning: Utbildningen omfattar 14h närundervisning ocharrangeras som en tvådagarskurs.


Information om tillgänglighet: Kontakta utbildnings-koordinatorn Heidi af Heurlin: heidi.afheurlin@scout.fi /   050 430 3243 i frågor som gäller kursens/evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program ) 

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:

- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem (undantaget evenemang som FiSScAkademin och FiSScExplosionen)

- försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- på övernattningsevenemang erbjuder vi i mån av möjlighet deltagare att sova utomhus

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Ifall händelser inhiberas på grund av myndigheternas rekommendationer eller ett för stort bortfall i staben så meddelas alla anmälda om saken och eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka. Informationen uppdateras också i händelsekalendern på scout.fi.