FiSSc: Sekondkurs – INHIBERAD

KURSEN ÄR TYVÄRR INHIBERAD

Sekondkursen är en relativt ny utbildning som placerar sig mellan båtförarkursen och skepparkurs 1 på skepparutbildningsstigen. Kursen ersätter alltså den tidigare skärgårdsskepparkursen. På kursen får du fördjupa dina kunskaper i navigation, båthantering och skepparskap. 

Detta är kursens teoridel som ordnas digitalt. Kursen består också av en praktikdel som ordnas i kåren (eller grannkåren). 

Kursen ordnas under de tre kvällarna: onsdag 4.5, tisdag 10.5 och torsdag 12.5.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.

Målgrupp: Explorerscouter, roverscouter och ledare som innehar övningscertifikat. 

Plats: Kursen är digital.

Deltagaravgift: 15€ 
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.4. 
(Minderåriga kursdeltagare anmäls av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med rätt kuksarättigheter.)

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kursen är digital, och du kan därmed delta i den varifrån som helst, förutsatt att du har internetuppkoppling och en ändamålsenlig apparat att delta med.
Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )


Covid-19: kursen är helt digital och påverkas alltså inte nämnvärt av pandemin.

Rätt att göra ändringar: FiSSc förbehåller sigrätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haftrimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göraförändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov ochefter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar ievenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSScinhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiskaföljderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifalldeltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär ocksåansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall därenskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttatstill en tidpunkt som inte passar dem.