FiSSc: Sekondkurs

OBS: kursen ordnas under TVÅ vardagskvällar: 4.5 och 6.5; inte alltså tre vardagskvällar (också 5.5) som informerats om i en del sammanhang.

Det här är en ny sjöutbildning på skepparutbildningsstigen. Kursen placerar sig nivåmässigt mellan Båtförarkursen och Skepparkurs 1 och ersätter alltså Skärgårdsskepparkursen som inte längre finns i kursutbudet. Om du har gått Båtförarkursen (också praktiken) är detta alltså ditt naturliga följande steg.

Detta är kursens teoridel; kursen består också av en praktikdel som ordnas i kåren.

Målgrupp och förhandskrav: Roverscouter och ledare (och äldre explorerscouter) som innehar övningscertifikat.

Tidpunkt och plats: Kursen ordnas två vardagskvällar: 4.5 och 6.5 som distanskurs online.

Deltagaravgift: Kursen är gratis.

Anmäl dig senast 15.4 --> förlängd anmälningstid till 30.4. (Anmälningen av minderåriga deltagare görs av vårdnadshavaren eller en ledare i kåren som har rätt att anmäla medlemmar)

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kursen är en online-kurs som du deltar i hemifrån eller från annan valfri plats. Du behöver internetuppkoppling och en dator eller pekplatta för att kunna följa med kursen.
Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, synsinnet, hörselsinnet, språk, åskådning, program)

Covid-19: Eftersom kursen ordnas online så utgår vi ifrån att den kan ordnas oberoende av pandemiläge.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.